Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Topelius för lågstadiet

Gratis digitalt läromedel
gratis.laromedel.fi

Vet du vem Zacharias Topelius var? När levde han? Hur levde man på den tiden? Vad skrev Zacharias för barn? Vad är det för speciellt med Adalminas pärla? Kan man fläta rim? Vad är en syltfot?
Zacharias Topelius för lågstadiet är ett digitalt läromedel som riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6. Läromedlet består av tematiska helheter som är kopplade till läroämnen som modersmål, historia, musik och bildkonst. Läromedlet är framtaget av Schildts och Söderströms förlag i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Hedvig Rask
09 618 77 518
 
    

Information

Primär målgrupp