Med konsten till framtiden – metoder för framtidsfostran för lågstadieelever

Med konsten till framtiden – metoder för framtidsfostran för lågstadieelever
Fotograf: Ilpo Rybatzki

Med konsten till framtiden – metoder för framtidsfostran för lågstadieelever erbjuder verktyg för att undersöka framtiderna och utveckla framtidstänkandet. Undervisningsmaterialet har skapats i samarbete mellan Annegårdens konstlärare och Tulevaisuuskoulu ry/Framtidsskolan som en del av konceptet Framtidslaboratoriet.