Alice i Underlandet, Unga Teaterns studiematerial för skolklasser

Alice i Underlandet / Unga Teatern, foto Tani Simberg

I det bifogade materialet kan du bekanta dig med Unga Teaterns publikarbete kring föreställningen Alice i Underlandet. Materialet är sammanställt av teaterns publikarbetare Harriet Abrahamsson och innehåller både förhandsuppgifter och uppgifter att göra efter att man sett föreställningen. Layouten är gjord av Johan Isaksson.

 
    

Information

Primär målgrupp
Varhaiskasvatus ja esiopetus
1.–2. luokat
3.–6. luokat
7.–9. luokat
Läroämne
Äidinkieli ja kirjallisuus
Taito- ja taideaineet
Huvudkategori
Teatteri, tanssi ja sirkus
Språk
Ruotsi