Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Z. Topelius för gymnasiet

Digitalt läromedel
Zacharias Topelius

Läromedlet är utarbetat för undervisningen i historia samt modersmål och litteratur. Det utgår från texter av Zacharias Topelius och tar fasta på bredden i hans författarskap, urvalet sträcker sig från lyrik via saga och novell till lärobokstext. Via texterna får man arbeta med olika teman, till exempel hungersnöd, nationella minoriteter, argumentation och bildspråk. Alla texter finns inlästa. Till varje text hör digitala interaktiva uppgifter och ämnesspecifikt pedagogiskt material. Läromedlet har tagits fram av Schildts & Söderströms på uppdrag av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Hedvig Rask, Svenska litteratursällskapet i Finland
(09)61877518