Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Sagor, media och multilitteracitet - Medielässtunder för biblioteken och småbarnspedagogiken

Medielässtunder för biblioteken och  småbarnspedagogiken

Till helheten hör tre sagostunder där utgångspunkten är en berättelse i en bok.
Som stöd för berättelsen används bl.a. e-böcker, förstärkt verklighet, och kodning med Bee-Bot. Under en sagostund får barnen lyssna, prata, leka, läsa bilder och spela. Målgruppen är barn i åldern 3 – 8 år.

Två av sagostunderna är översatta till svenska, Koda Erika Ekorres stig och Bilden vaknar till liv.
Varje sagostund har också ett avsnitt kallat Tipslådan där du hittar tips på sätt att senare behandla de ämnen som kommit upp under sagostunden.
Det finns även en presentation av projektet Bokbio som ger idéer kring att använda filmer som bas för lässtunder.

Paketet riktar sig i första hand till bibliotekspersonal och till sakkunniga inom småbarnspedagogiken. Det är fritt fram för var och en att använda stunderna (CC BY-NC). Onni-poika färgläggningsbilderna och Karoliina Pertamos bildkort får dock enbart användas i samband med medielässtunderna. Bilderna får inte bearbetas eller spridas i andra sammanhang.

OBS! I dokumenten texten är först på finska och sen på svenska.

Piia Bågman