Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

GULLIVERS NYA RESOR

ett interaktivt äventyr
Gullivers nya resor (av Harriet Abrahamsson och Paul Olin), foto Jan Hägglund
Fotograf: Jan Hägglund, verk: Gullivers nya resor

Det här studiematerialet tar fasta på tematiken i pjäsen Gullivers nya resor. Det handlar om hur vi bemöter den andre. Främlingen. Det handlar om flyktingkrisen sett ur vårt perspektiv, som den mottagande parten. Det handlar om kommunikation , självuppfattning och medmänsklighet då krisen sköljer över land.
Materialet är uppdelat i två delar med uppgifter som man kan göra innan föreställningen för att öppna upp temat och skapa en nyfikenhet samt uppgifter som man kan göra efteråt, för att bearbeta och fördjupa sig i tematiken. I materialet finns uppgifter som lämpar sig för såväl den yngre som den äldre publiken. Pedagogen kan fritt välja och modifiera uppgifterna så att de lämpar sig för den egna gruppens kunskaper och kompetenser. Efter uppgifterna står det för vilken åldersgrupp övningarna som sådana rekommenderas men det är upp till var och en att bedöma huruvida de passar den egna målgruppen. Studiematerialet går hand i hand med den nya läroplanen och bjuder på såväl fenomentänkande, kollaborativt lärande som självevaluering. Materialet är framställt av Marica Fagerholm-Åsten.
Utöver det här studiematerialet erbjuder Unga Teatern verkstäder som leds av skådespelaren och manusförfattaren Haje Abrahamsson. Verkstäderna förverkligas som ett efterarbete i skolorna. De är gratis och bokas via teaterns kansli: 09-86208200 eller per e-post info (at) ungateatern.fi .

Carola Blom
09 8620 8200
Publikarbete, studiematerial med förhandsuppgifter
 
    

Information

Primär målgrupp