Smakbitar från Helsingfors - inspirationsmaterial

Utställningen Smakbitar från Helsingfors är ett bra studiebesöksobjekt särskilt för elever på högstadiet och gymnasiet, men passar även för yngre elever. Den erbjuder möjligheter att forska, testa och fundera. Utställningen är tematisk och man hittar perspektiv för att betrakta olika företeelser samt material till många punkter i läroplanerna. Eftersom den inte utgör en kronologisk berättelse, kan man utvidga och fördjupa olika teman eller studera dem självständigt. I utställningen finns flera interaktiva punkter. Detta material presenterar utställningens teman och ger tips på frågor som skolelevgrupper kan reflektera över. Med hjälp av materialet kan läraren skräddarsy ett lämpligt museibesök för sin egen grupp. Till utställningen hör tidningen Helsingfors Eko, som innehåller mer information om utställningens teman. Tidningen kan laddas ner på stadsmuseets webbplats via adressen www.hel.fi/static/hkm/pdf/kaiku.pdf. Historiskt bildmaterial om Helsingfors finns på Helsingfors stadsmuseums webbplats www.helsingforsbilder.fi. Man får använda bilderna fritt till exempel i arbeten som ingår i studier, bara man anger bildkällan. Välkommen till museet!

 
    

Information

Primär målgrupp
3.–6. luokat
7.–9. luokat
Läroämne
Äidinkieli ja kirjallisuus
Humanistis-yhteiskunnalliset aineet
Huvudkategori
Elokuva, valokuva ja media
Kulttuuriperintö ja maailmankulttuurit
Språk
Ruotsi