Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Sagodiplom för familjer och grupper

Sagodiplomet riktar sig till familjer och småbarnsgrupper och skall inspirera till gemensamma lässtunder. Enskilda läsare får också avlägga sagodiplomet. För att få Sagodiplomet läser man minst 10 böcker från nedanstående lista. Från samma bokserie kan man välja en bok. Om det finns en ljudbok av boken, kan man gärna lyssna på den. Gör en fri sammanfattning över de lästa böckerna. Familjer och grupper får ett gruppdiplom och enskilda läsare får ett diplom med sitt eget namn.

Pirjo Sallmén
 
    

Information

Pääkategoria