Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Publikarbete

Landet
Noona Leppinen
LANDET - För- och efterarbete riktat till pedagoger som jobbar på högstadiet med nionde klass eller på andra stadiet. Förarbetet är ett videomaterial och efterarbetet är ett studiematerial. Materialet beställs via teaterns publikarbetare och finns tillgängligt från vecka 39. Studiematerialet är gratis för medlemmar i vårt skolombudsnätverk.
 
    

Information

Primär målgrupp