Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Louhimos metodguide

Denna metodguide presenterar i enkel form grundsakerna inom att spela  tillsammans i grupp (bandspelning). Guiden innehåller rytmövningar som  man kan göra utan instrument samt övningar som görs med bandinstrument.  Med finns även praktiska tips för bandledare.

Målgrupp: grundundervisning

Utgivare: Louhimo, Seinäjoki

Utgivningsår: 2008

Lärarens specialkunnande: Läraren bör ha grundkunskaper i att spela de presenterade instrumenten och musikpedagogik.

Utrymme, redskap, material: Ett klassrum eller annat arbetsutrymme, tavla att skriva och rita på,  ljudanläggning för att lyssna på musik. Gitarr, basgitarr,  keyboard/piano, trummor, mikrofoner för eventuell sång samt  ljudanläggning.

Nyckelord: musik, bandledning, bandspelande/gruppspelande, bandklubb, bandaktivitet, rytmövning

 
    

Information

Pääkategoria
Primär målgrupp