Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Dansande genom läsåret

Handboken ger på ett mångsidigt sätt idéer till dansfostran inom den grundläggande utbildningen, inom ramen för de olika läroämnenas undervisningstimmar. Övningarna har utvecklats i pilotprojektet Hela skolan dansar! på skolan Kartanonkosken koulu i Vanda.

Målgrupp: den grundläggande utbildningen

Utgivare: Vanda stad, kulturservicen / Aladdins lampa

Publikationsår: 2012

Lärarens specialkompetens: ingen specialkompetens behövs

Lokaler, redskap och material som behövs: varierande, närmare information finns i handboken

Nyckelord: grundläggande utbildning, dansfostran för barn och ungdomar, danskonst, kroppsligt lärande

 
    

Information

Pääkategoria
Primär målgrupp