Framsida Inlärningens kulturkalender
Ange dina nyckelord
Etsi

Att resa över tid och rum - metodhandbok i kulturarvspedagogik ocj tidsresor

Kulturarvspedagogik och en av dess praktiska metoder, tidsresan, passar  för alla åldrar. Tidsresa är en dramalek, där man leker in  kulturhistoriska kunskaper och färdigheter.

Målgrupp: småbarnsfostran, grundskolan, andra stadie

Utgivare: Österbottens barnkulturnätverk BARK 2012

 

Pedagogens specialkunnande: Fantasi, inlevelseförmåga, intresserad av historia och samhälle.

Utrymmen, redskap och material: Var tidsresan görs beror på temat: museum, hembygdsmusum, en gammal  byggnad eller annan lämlig kultumiljö samt nytillverkad eller nygammal  rekvista, som passar in i tidsåldern, gamla eller nytillverkade kläder  åt alla deltagare

Nyckelord: kulturarv, kulturarvspedagogik, tidsresa, kultuutmiljö, kulturhistoria, museipedagogik, historia