Studiematerial

Under studiematerial hittar du metodhandböcker och arbetsmaterial för konst- och kulturfostran. Du kan söka material enligt ämne, kompetens, åldersgrupp eller språk.

 1. Helsingfors 1878 -spel
  Helsingfors stadsmuseum

  Helsingin kaupunginmuseo

  • Modersmål och litteratur
  • Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen
  • Film, fotografi och media
  • Kulturarv och världskulturer
 2. Spelare.
  Helsingfors stadsmuseum

  Material till lärare.

  • Modersmål och litteratur
  • Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen
  • Film, fotografi och media
  • Kulturarv och världskulturer
 3. Spåra från 1950-talet.
  Helsingfors stadsmuseum

  Spåramuseets inspirationsmaterial

 4. Alice i Underlandet / Unga Teatern, foto Tani Simberg
  Unga Teatern

  I det bifogade materialet kan du bekanta dig med Unga Teaterns publikarbete kring föreställningen Alice i Underlandet. Materialet är sammanställt av teaterns publikarbetare Harriet Abrahamsson och innehåller både förhandsuppgifter ...

  • Modersmål och litteratur
  • Konst- och färdighetsämnen
  • Teater, dans och cirkus
 5. gratis.laromedel.fi
  Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. / SLS

  Vet du vem Zacharias Topelius var? När levde han? Hur levde man på den tiden? Vad skrev Zacharias för barn? Vad är det för speciellt med Adalminas pärla? Kan man fläta rim? Vad är en syltfot? Zacharias Topelius för lågstadiet är et...

 6. Festkalendern
  Ad Astra rf

  Vilka fester firar ni? Julen är kär för många, medan andra barn väntar på Chanuka, Eid eller Nouruz! Festkalendern kan användas i undervisningen, vid planering av skolans och daghemmens program eller på föräldramöten. Ni kan best...

 7. Festkalendern
  Ad Astra rf

  Vilka fester firar ni? Julen är kär för många, medan andra barn väntar på Chanuka, Eid eller Nouruz! Festkalendern kan användas i undervisningen, vid planering av skolans och daghemmens program eller på föräldramöten. Ni kan best...

 8. Gullivers nya resor (av Harriet Abrahamsson och Paul Olin), foto Jan Hägglund
  Unga Teatern

  Det här studiematerialet tar fasta på tematiken i pjäsen Gullivers nya resor. Det handlar om hur vi bemöter den andre. Främlingen. Det handlar om flyktingkrisen sett ur vårt perspektiv, som den mottagande parten. Det handlar om kom...

 9. Zacharias Topelius
  Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. / SLS

  Läromedlet är utarbetat för undervisningen i historia samt modersmål och litteratur. Det utgår från texter av Zacharias Topelius och tar fasta på bredden i hans författarskap, urvalet sträcker sig från lyrik via saga och novell til...

 10. Medielässtunder för biblioteken och småbarnspedagogiken
  Helsingin kaupunginkirjasto

  Till helheten hör tre sagostunder där utgångspunkten är en berättelse i en bok. Som stöd för berättelsen används bl.a. e-böcker, förstärkt verklighet, och kodning med Bee-Bot. Under en sagostund får barnen lyssna, prata, leka, läsa...

 11. HAM Helsingfors konstmuseum

  HAM: Tove Jansson läromaterial

 12. Helsingfors stadsmuseum

  Utställningen Smakbitar från Helsingfors är ett bra studiebesöksobjekt särskilt för elever på högstadiet och gymnasiet, men passar även för yngre elever. Den erbjuder möjligheter att forska, testa och fundera. Utställningen är tema...

  • Modersmål och litteratur
  • Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen
  • Film, fotografi och media
  • Kulturarv och världskulturer
 13. Unga Teatern

  Mördarens apa publikarbete_Studiematerial

  • Modersmål och litteratur
  • Konst- och färdighetsämnen
  • Teater, dans och cirkus
 14. Finlandssvenskt filmcentrum rf

  Filmkamraten hjälper dig att välja lämplig film, att visa den för dina elever (via streaming, dvd eller på biograf) och dessutom erbjuder tjänsten ett alldeles unikt, filmspecifikt, pedagogisk material. Allt detta finns på www.film...

 15. Svenska Teatern

  Svenska Teatern

 16. Musikhuset i Helsingfors
  Helsingfors stadsorkester

  Anvisningar för grupper som kommer till orkesterns generalrepetition

 17. Helsingin kaupunginkirjasto

  Sagodiplomet riktar sig till familjer och småbarnsgrupper och skall inspirera till gemensamma lässtunder. Enskilda läsare får också avlägga sagodiplomet. För att få Sagodiplomet läser man minst 10 böcker från nedanstående lista. Fr...

 18. Helsingin kaupunginkirjasto

  För att få diplom 3 ska du läsa tio böcker från nedanstående lista. Om boken finns som ljudbok får du gärna lyssna på den.

 19. Helsingin kaupunginkirjasto

  För att få diplom 2 ska du läsa tio böcker från nedanstående lista. En bok ska vara en bok från avdelningen PÅ VERS. Om boken finns som ljudbok får du gärna lyssna på den.

 20. Helsingin kaupunginkirjasto

  För att få diplom 1 ska du läsa tio böcker från nedanstående lista. Om boken finns som ljudbok kan du gärna lyssna på den. En bok ska vara från avdelningen RIM OCH RAMSOR. Dina föräldrar får gärna läsa högt för dig.

 21. Helsingin kaupunginkirjasto

  För att få diplom 1 ska du läsa tio böcker från nedanstående lista. Om boken finns som ljudbok kan du gärna lyssna på den. En bok ska vara från avdelningen RIM OCH RAMSOR. Dina föräldrar får gärna läsa högt för dig.

 22. AV-arkki

  Mediekonst fostrar!-seriens femte del Vad känner du? erbjuder möjligheten att nyttja mediekonst som en del av arbetet inom socialt och emotionellt lärande. Guiden innehåller sex mediekonstverk med samhörande uppgiftshelheter. Lärop...

 23. Come To Finland

  Du och dina elever är varmt välkomna att besöka utställningen Come to Finland - Lockropet från paradiset, som berättar Finlands historia på ett helt nytt sätt. Utställningen tar besökaren hela vägen från 1850-talet till 2010-talet ...

 24. Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä

  Det vore bra att orientera eleverna till cirkustemat redan före besöket på museet med följande uppgifter.

  • Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen
  • Konst- och färdighetsämnen
  • Teater, dans och cirkus
  • Kulturarv och världskulturer
 25. Handboken ger på ett mångsidigt sätt idéer till dansfostran inom den grundläggande utbildningen, inom ramen för de olika läroämnenas undervisningstimmar. Övningarna har utvecklats i pilotprojektet Hela skolan dansar! på skolan Kart...

 26. Kulturarvspedagogik och en av dess praktiska metoder, tidsresan, passar  för alla åldrar. Tidsresa är en dramalek, där man leker in  kulturhistoriska kunskaper och färdigheter. Målgrupp: småbarnsfostran, grundskolan, andra stadie U...

 27. Denna metodguide presenterar i enkel form grundsakerna inom att spela  tillsammans i grupp (bandspelning). Guiden innehåller rytmövningar som  man kan göra utan instrument samt övningar som görs med bandinstrument.  Med finns även ...

 28. Metodhandboken vill inspirera till mångsidigt folkmusikutövande med barn och unga. Målgrupp: småbarnsfostran Utgivare: Österbottens barnkulturnätverk BARK och Stiftelsen för Martin Wegelius institutet Publikationsår: 2014 Pedagogen...