Studiematerial

Under studiematerial hittar du metodhandböcker och arbetsmaterial för konst- och kulturfostran. Du kan söka material enligt ämne, kompetens, åldersgrupp eller språk.

 1. Nazistofficer i Flykten över gränsen-filmen
  Helsingin kaupunki / Kulttuuri ja vapaa-aika

  Flykten över gränsen-filmhandledning

  • Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen
  • Språk
  • Film, fotografi och media
 2. UMO Helsinkis tecknad serie
  UMO Helsinki Jazz Orchestra

  UMO Helsinkis tecknad serie ger en humoristisk inledning in i UMO Helsinki Jazz Orchestras, jazzens och big band-musikens värld!

 3. Nina Tikkanen och Petra Norrgård
  Sydkustens ordkonstskola

  Titta på kortfilmerna tillsammans i din barngrupp och gör lekar och övningar ur det tillhörande inspirationsmaterialet. Filmerna och tilläggsmaterialet har producerats med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet och får använd...

 4. Ordkonstlärarna Lotta Sanhaie och Linda Sundberg
  Sydkustens ordkonstskola

  Har du alltid undrat vad som riktigt händer under en ordkonstverkstad? Låt ordkonstlärarna Lotta Sanhaie och Linda Sundberg lotsa klassen igenom lekfulla och mångsidiga övningar. I ordkonstskolans tre virtuella lektioner får klasse...

 5. Vi och vilda väsen
  Helsingin kaupunki / Kulttuuri ja vapaa-aika

  Vi och vilda väsen - Pedagogiskt material

  • Modersmål och litteratur
  • Språk
  • Matematisk-naturvetenskapliga ämnen
  • Teater, dans och cirkus
 6. Fotograferingsuppgifter för växthusen i Kajsaniemi
  LUOMUS, Naturhistoriska centralmuseet

  Växthusens fotograferingsuppgifter tar dig från regnskogens dunkel till savannen och via öknens gassande sol till fjärran öar. Under resan bekantar du dig med bland annat levande fossiler, köttätande växter och korvträd. Botaniska ...

 7. Helmet-kuvituskuva
  Helsingin kaupunginkirjasto

  Idén med läsdiplomet är att öka läslusten och ta vara på det fina i böckerna. Diplomet får eleven genom att läsa eller lyssna på ett visst antal böcker från en särskild boklista. Boklistor, instruktioner m.m. finns på adressen www....

 8. Sinnesstämning - Helsingfors 1939-1945 -utställning.
  Helsingfors stadsmuseum

  Inspirationsmaterialet för Villa Hagasunds utställning Sinnesstämning – Helsingfors 1939-1945 har uppdaterats, så att man kan använda det utan ett besök på utställningen. Materialet innehåller utställningens teman och uppgifter att...

 9. Arbetarbostadsmuseet Kristinegränden 4.
  Helsingfors stadsmuseum

  Vid foten av Borgbacken i Alphyddan finns Arbetarbostadsmuseet i vars hällrum man kan kika in i vardagens historia i Helsingfors. Kakelugnarna, tvättkommoderna och de utdragbara sängarna som finns i hemmen skildrar arbetarfamiljern...

 10. Barn i spårvagnen 1975.
  Helsingfors stadsmuseum

  Spåramuseet i Tölö är en del av Kulturfabrik Korjaamo. Museet presenterar spårvagnarnas och spårvägarnas historia i Helsingfors ur passagerarnas synvinkel. På museet finns historiska spårvagnar. Spåramuseets inspirationsmaterial fö...

 11. Köket av Sprutmästarens gård.
  Helsingfors stadsmuseum

  Sprutmästarens gård är den äldsta bostadsbyggnaden i trä i innerstaden och är inrett som hem för Alexander Wickholms familj, som ägde huset från och med 1859. Då Wickholm flyttade till Kristiansgatan ansvarade han, som sprutmästare...

 12. 1950-luvun koti.
  Helsingfors stadsmuseum

  Smakbitar från Helsingfors -utställningen berättar om Helsingfors historia från olika vinklar. Ni kan bekanta er med utställningens teman genom att ladda tidningen Ekon Från Helsingfors och inspirationsmaterial för skolor.

 13. VIT

  VIT

  Svenska Teatern

  (PASSAR BRA FÖR BARN UNDER SKOLÅLDERN) Behandlar temat färg och innehåller pysselanvisningar.

 14. Med konsten till framtiden – metoder för framtidsfostran för lågstadieelever
  Annegården

  Med konsten till framtiden – metoder för framtidsfostran för lågstadieelever erbjuder verktyg för att undersöka framtiderna och utveckla framtidstänkandet. Undervisningsmaterialet har skapats i samarbete mellan Annegårdens konstlär...

 15. Helsingfors 1878 -spel
  Helsingfors stadsmuseum

  Helsingin kaupunginmuseo

  • Modersmål och litteratur
  • Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen
  • Film, fotografi och media
  • Kulturarv och världskulturer
 16. Spelare.
  Helsingfors stadsmuseum

  Material till lärare.

  • Modersmål och litteratur
  • Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen
  • Film, fotografi och media
  • Kulturarv och världskulturer
 17. Spåra från 1950-talet.
  Helsingfors stadsmuseum

  Spåramuseets inspirationsmaterial

 18. Alice i Underlandet / Unga Teatern, foto Tani Simberg
  Unga Teatern

  I det bifogade materialet kan du bekanta dig med Unga Teaterns publikarbete kring föreställningen Alice i Underlandet. Materialet är sammanställt av teaterns publikarbetare Harriet Abrahamsson och innehåller både förhandsuppgifter ...

  • Modersmål och litteratur
  • Konst- och färdighetsämnen
  • Teater, dans och cirkus
 19. gratis.laromedel.fi
  Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. / SLS

  Vet du vem Zacharias Topelius var? När levde han? Hur levde man på den tiden? Vad skrev Zacharias för barn? Vad är det för speciellt med Adalminas pärla? Kan man fläta rim? Vad är en syltfot? Zacharias Topelius för lågstadiet är et...

 20. Festkalendern
  Ad Astra rf

  Vilka fester firar ni? Julen är kär för många, medan andra barn väntar på Chanuka, Eid eller Nouruz! Festkalendern kan användas i undervisningen, vid planering av skolans och daghemmens program eller på föräldramöten. Ni kan best...

 21. Festkalendern
  Ad Astra rf

  Vilka fester firar ni? Julen är kär för många, medan andra barn väntar på Chanuka, Eid eller Nouruz! Festkalendern kan användas i undervisningen, vid planering av skolans och daghemmens program eller på föräldramöten. Ni kan best...

 22. Gullivers nya resor (av Harriet Abrahamsson och Paul Olin), foto Jan Hägglund
  Unga Teatern

  Det här studiematerialet tar fasta på tematiken i pjäsen Gullivers nya resor. Det handlar om hur vi bemöter den andre. Främlingen. Det handlar om flyktingkrisen sett ur vårt perspektiv, som den mottagande parten. Det handlar om kom...

 23. Zacharias Topelius
  Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. / SLS

  Läromedlet är utarbetat för undervisningen i historia samt modersmål och litteratur. Det utgår från texter av Zacharias Topelius och tar fasta på bredden i hans författarskap, urvalet sträcker sig från lyrik via saga och novell til...

 24. Medielässtunder för biblioteken och småbarnspedagogiken
  Helsingin kaupunginkirjasto

  Till helheten hör tre sagostunder där utgångspunkten är en berättelse i en bok. Som stöd för berättelsen används bl.a. e-böcker, förstärkt verklighet, och kodning med Bee-Bot. Under en sagostund får barnen lyssna, prata, leka, läsa...

 25. HAM Helsingfors konstmuseum

  HAM: Tove Jansson läromaterial

 26. Helsingfors stadsmuseum

  Utställningen Smakbitar från Helsingfors är ett bra studiebesöksobjekt särskilt för elever på högstadiet och gymnasiet, men passar även för yngre elever. Den erbjuder möjligheter att forska, testa och fundera. Utställningen är tema...

  • Modersmål och litteratur
  • Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen
  • Film, fotografi och media
  • Kulturarv och världskulturer
 27. Unga Teatern

  Mördarens apa publikarbete_Studiematerial

  • Modersmål och litteratur
  • Konst- och färdighetsämnen
  • Teater, dans och cirkus
 28. Finlandssvenskt filmcentrum rf

  Filmkamraten hjälper dig att välja lämplig film, att visa den för dina elever (via streaming, dvd eller på biograf) och dessutom erbjuder tjänsten ett alldeles unikt, filmspecifikt, pedagogisk material. Allt detta finns på www.film...

 29. Svenska Teatern

  Svenska Teatern

 30. Musikhuset i Helsingfors
  Helsingfors stadsorkester

  Anvisningar för grupper som kommer till orkesterns generalrepetition

 31. Helsingin kaupunginkirjasto

  Sagodiplomet riktar sig till familjer och småbarnsgrupper och skall inspirera till gemensamma lässtunder. Enskilda läsare får också avlägga sagodiplomet. För att få Sagodiplomet läser man minst 10 böcker från nedanstående lista. Fr...

 32. Helsingin kaupunginkirjasto

  För att få diplom 3 ska du läsa tio böcker från nedanstående lista. Om boken finns som ljudbok får du gärna lyssna på den.

 33. Helsingin kaupunginkirjasto

  För att få diplom 2 ska du läsa tio böcker från nedanstående lista. En bok ska vara en bok från avdelningen PÅ VERS. Om boken finns som ljudbok får du gärna lyssna på den.

 34. Helsingin kaupunginkirjasto

  För att få diplom 1 ska du läsa tio böcker från nedanstående lista. Om boken finns som ljudbok kan du gärna lyssna på den. En bok ska vara från avdelningen RIM OCH RAMSOR. Dina föräldrar får gärna läsa högt för dig.

 35. Helsingin kaupunginkirjasto

  För att få diplom 1 ska du läsa tio böcker från nedanstående lista. Om boken finns som ljudbok kan du gärna lyssna på den. En bok ska vara från avdelningen RIM OCH RAMSOR. Dina föräldrar får gärna läsa högt för dig.

 36. AV-arkki

  Mediekonst fostrar!-seriens femte del Vad känner du? erbjuder möjligheten att nyttja mediekonst som en del av arbetet inom socialt och emotionellt lärande. Guiden innehåller sex mediekonstverk med samhörande uppgiftshelheter. Lärop...

 37. Come To Finland

  Du och dina elever är varmt välkomna att besöka utställningen Come to Finland - Lockropet från paradiset, som berättar Finlands historia på ett helt nytt sätt. Utställningen tar besökaren hela vägen från 1850-talet till 2010-talet ...

 38. Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä

  Det vore bra att orientera eleverna till cirkustemat redan före besöket på museet med följande uppgifter.

  • Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen
  • Konst- och färdighetsämnen
  • Teater, dans och cirkus
  • Kulturarv och världskulturer
 39. Handboken ger på ett mångsidigt sätt idéer till dansfostran inom den grundläggande utbildningen, inom ramen för de olika läroämnenas undervisningstimmar. Övningarna har utvecklats i pilotprojektet Hela skolan dansar! på skolan Kart...

 40. Kulturarvspedagogik och en av dess praktiska metoder, tidsresan, passar  för alla åldrar. Tidsresa är en dramalek, där man leker in  kulturhistoriska kunskaper och färdigheter. Målgrupp: småbarnsfostran, grundskolan, andra stadie U...

 41. Denna metodguide presenterar i enkel form grundsakerna inom att spela  tillsammans i grupp (bandspelning). Guiden innehåller rytmövningar som  man kan göra utan instrument samt övningar som görs med bandinstrument.  Med finns även ...

 42. Metodhandboken vill inspirera till mångsidigt folkmusikutövande med barn och unga. Målgrupp: småbarnsfostran Utgivare: Österbottens barnkulturnätverk BARK och Stiftelsen för Martin Wegelius institutet Publikationsår: 2014 Pedagogen...