Kulturfostran ur evenemangsarrangörens synvinkel

Planeringen av elevprogram underlättas om man har kännedom om läroplanen och förstår lärarnas behov. Kännedom om temahelheter som skolorna använder och om de centrala innehållen i olika läroämnen ger kulturproducenten en möjlighet att erbjuda skolan tilltalande evenemang. Genom att förstå skolornas resurser kan en kulturproducent inrikta sitt utbud så att skolor kan och vill delta i ett visst evenemang.

Mer information om studieplaner i helsingforsskolor finns på sidan http://ops.edu.hel.fi/sv/.