Välkommen på HAM:s lärarkväll!

tis 10.9.2019 16:30
Helene Schjerfbeck: Kahvilassa, 1940
Fotograf: Hanna Kukorelli, verk: Kahvilassa, 1940, yksityiskohta, artist: Helene Schjerfbeck

PROGRAM:

kl. 16.30 Presentation av höstens utställningar, guidningar, konstverkstäder och skolmaterial, samt förhandsinfo om den kommande Helsingforsbiennalen sommaren 2020.

kl. 17 Testa höstens konstverkstadskoncept eller gå en guidad tur i utställningarna.

kl. 18-19 Möjlighet att bekanta sig med utställningarna på egen hand.

Kaffeservering.

Anmäl dig senast 5.9. via email: sonja.taimiaho@hel.fi.
Vi skickar bekräftelse per email.

Kontaktperson

Sonja Taimiaho
040 162 7464

Evenemangsarrangören

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk. Närmare hälften av samlingen är till invånarnas glädje placerad i parker, på gator, i ämbetsverk, hälsovårdsstationer, skolor och bibliotek. De utställningar som HAM ordnar i Tennispalatset fokuserar på modern konst och samtidskonst. Inträdesavgiften till HAM är gratis för under 18-åringar och för lärare och assistenter som ledsagar undervisningsgruppen. En konstverkstad och en guidning till skolelevspris ges klasser som går i grundskolan och andra stadiet, ifall minst hälften av gruppen är under 18 år.

Tid och plats

HAM
Södra järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors www.hamhelsinki.fi