Lapsia tutustumassa A&DO Labraan Lahdessa
Foto: Risto Musta

A&DO Labb i Nordsjö

A&DO Labb är en ambulerande inlärningsmiljö och utställning som berättar om design och arkitektur.

A&DO Labb är en ambulerande inlärningsmiljö och utställning som berättar om design och arkitektur. Utställningsutrymmet är byggt i två containers, som transporteras och flyttas från ställe till ställe. Utställningen utmanar oss att begrunda vilken sorts arkitektur och formgivning stöder en fördelaktig vardag och en hållbar utveckling. Hurdan omgivning vill du leva i framtiden? Hurdan är en god närmiljö? Utställningens syfte är att inspirera dig till kritiskt tänkande om omgivningen.

A&DO Labbs nationella utställning turnerar Finland åren 2021-2023. Turnén slutas i Nordsjö och utställningen kan besökas på Nordhudset 17.8.–20.9.2023. 

Besökstider/Guidningar för A&DO Labb
Vänligen meddela om ni vill boka guidningen på svenska!

mån–fre

från 9:00 till 9:45

från 10:00 till 10:45

från 11:00 till 11:45

max 1 grupp/tid

Kategorier

Design och arkitektur, Hälsa och välbefinnande, Miljö och natur, Samhälle, hållbar utveckling, säkerhet och trygghet

Aktiviteter

Skapa lagsammanhållning, guidning, besök

Målgrupp

Klasserna 3–6

Nyckelord

arkitektur, formgivning, miljö, skolelever, stadsmiljö

Evenemangets språk

finska

Gratis

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kontaktperson

Salla Sofia Fornaro

salla.fornaro@hel.fi

040 537 1520, 09 3102 6154

Händelse har inga tider
0