Vad är Kultus?

Kultus är en webbplats för lärare och småbarnspedagoger där du kan hitta studiebesöksmål, upplevelser och evenemang på olika håll i Helsingfors som passar just din grupp. Här finns också läromaterial och virtuella evenemang som stöder kulturfostran och som kan utnyttjas fritt av alla fostrare oavsett bostadsort. Fostrarna i sin tur kan delta i olika distansutbildningar via Kultus.  

Utbudet växer och blir mångsidigare 

Under flera år har Kultus samlat ihop stadens tjänsteutbud inom konst- och kulturfostran för läroanstalterna. Kultus har förnyats och utvidgats, och nu innehåller tjänsten även till exempel naturutflykter, sportaktiviteter, rymdforskning och till och med räddningsträning – utan att glömma kultur och konst. Kultus målgrupp är alla barn och ungdomar från småbarnspedagogiken till andra stadiet. 

Bekanta dig med Kultus utbud och utnyttja Helsingfors mångsidiga lärmiljöer maximalt!