Kulturpedagogik

På kulturstigarna finns kultur för alla

I kulturstigarna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt för den grundläggande undervisningen finns evenemang, konst, böcker, fester, teater och till och med cirkus.

Kulturstigarna från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen bildar en helhet. Med stöd av kulturstigarna kan personalen försäkra sig om att barnen och ungdomarna får ta del av kultur i olika former samt möjligheter att skapa kultur själva.

Innehållen i kulturstigarna förverkligas i samarbete med utomstående aktörer eller i den egna enheten/skolan, genom att utnyttja material som står till buds. När du planerar innehåll och besök kan du exempelvis bekanta dig med Helsinki Design WeekKonsertcentralenUtställningar och museer och Kulturhus.

Kulturstigen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

I kulturstigen finns det förslag på kulturinnehåll för barn i olika åldersgrupper. Grupperna inom småbarnspedagogiken kan förverkliga mer än ett besök eller evenemang per åldersgrupp. De besök som ingår i kulturstigen kan bestå av konstnärligt arbete eller kan fungera som en inspiration för konstnärligt arbete.

Kulturstigen för den grundläggande undervisningen

I kulturstigen finns det ett förslag för varje årskurs till vilket är kopplat de delområden av den mångsidiga kompetensen som förverkligas vid ett besök till det föreslagna stället/evenemanget. Tanken är dock att skolorna själva skall kunna redigera innehållet i stigen och även kunna planera in flera kulturbesök under läsåret.