Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

Taide- ja kulttuurikasvatusta koronan aikaan - Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koronakriisiryhmän linjauksia kulttuurikäynteihin liittyen

24.8.2021

Yksittäisten esiintyjien tai esiintymisryhmien osallistuminen opetuksen/toiminnan järjestämiseen toistaiseksi

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitoksiin voidaan ottaa vastaan yksittäisiä esiintyjiä tai esiintymisryhmiä noudattaen alla olevia ohjeita. Laulu- tai puhallinsoitinesityksiä ei voida järjestää. Asia sovitaan päiväkodinjohtajan ja rehtorin kanssa.

Yksittäinen taidetoimija (tai vastaava)

 • työskentelee vain yhden ryhmän kanssa päivän aikana
 • käyttää maskia
 • huolehtii turvaväleistä mahdollisuuksien mukaan
 • ei tule paikalle vähänkään oireisena ja huolehtii käsi- ja yskimishygieniasta.

Esiintyvä ryhmä

 • Esitys järjestetään normaalia ryhmä-/luokkatilaa suuremmassa tilassa. Esiintyvä ryhmä ei ole lähikontaktissa oppijoihin ja henkilökuntaan.
 • Esiintyy vain yhdelle ryhmälle/luokalle kerrallaan.
 • Jos saman päivän aikana on useampi esitys, tila tuuletetaan kunnolla ja ryhmien esitysten välillä on kunnon tauko.
 • Kaikki 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat käyttävät maskia. Tämä koskee myös esiintyjiä.

 

Kulttuuritilaisuuksiin osallistuminen toistaiseksi

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten ryhmät toteuttavat teatteri-, kulttuuri- ja opintokäyntejä noudattaen voimassa olevia terveys- ja turvallisuusohjeita (THL, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus) ja voimassa olevia yleisötilaisuusmääräyksiä. Oppijat liikkuvat vain oman ryhmänsä kanssa. Perusopetuksessa ja toisella asteella voidaan liikkua joukkoliikennevälineillä noudattaen voimassa olevia terveysturvallisuusohjeita. Yhteiskuljetus tilausbussilla toteutetaan siten, että bussissa on vain yksi ryhmä, joka muutoinkin opiskelee/toimii samassa luokassa/ryhmässä. Bussin istumapaikat täytetään väljästi siten, että vain puolet paikoista on käytössä ja matkustajat eivät istu vierekkäin.

Vierailujen toteuttamisessa noudatetaan alla olevia ohjeita:

 • Käynnit tulee järjestää siten, että oppilas-/opiskelijaryhmät eivät sekoitu keskenään. Tämä koskee myös siirtymätilanteita.
 • Palveluntuottajalla tulee olla kirjallinen suunnitelma, miten estetään ryhmien sekoittuminen keskenään vierailun aikana sekä vierailukohteeseen saavuttaessa ja poistuttaessa.
 • Sisätilassa voi olla kerralla enintään 25 henkilöä (oppilaat/ opiskelijat ja opettajat). Jokaisella tulee olla osoitettu paikka. Mikäli osallistujia yli 25, on tilaisuudessa otettava käyttöön eriyttämisjärjestelyt.
 • Ulkotiloissa voi olla enintään 50 henkilöä. Mikäli osallistujia yli 50, on tilaisuudessa otettava käyttöön eriyttämisjärjestelyt.
 • Eriyttämisjärjestelyt tarkoittavat osallistujien jakamista toisistaan erillisiin osioihin, esimerkiksi erillisiin katsomolohkoihin. Lohkossa henkilömäärä ei saa ylittää asetettua osallistujien maksimimäärää, eivätkä lohkot saa sekoittua keskenään.
 • Kaikki aikuiset ja oppilaat 6.-luokalta alkaen käyttävät maskia.
 • Noudatetaan käsi- ja yskimishygieniaa.

 

Koronatilanteen muuttuessa näitä ohjeita mahdollisesti tarkastellaan uudelleen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamat tarkemmat ohjeet tilaisuuksien terveysturvallisista järjestelyistä löytyvät täältä.