Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

Yhteistyö taide- tai kulttuuritoimijan kanssa varhaiskasvatuksen sitovana tavoitteena

26.1.2021
Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa on vuonna 2021 sitovana tavoitteena, että jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjainen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. Tavoitteen toteuttamiseen lapsiryhmien kanssa on aikaa marraskuun loppuun saakka. Ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus voi liittyä monenlaiseen teemaan lasten iästä ja kiinnostuksesta riippuen.

Varhaiskasvatusyksiköissä oltaisiin kiitollisia vinkeistä ja ehdotuksista kulttuuritoimijoista ja –tarjonnasta eri puolilla kaupunkia. Yhteistyö voisi tarkoittaa työpajojen ja ohjatun sisällön lisäksi esimerkiksi tilojen avaamista vierailuja varten, digitaalista tai painettua materiaalia tai vaikka vinkkejä julkiseen taiteeseen tutustumiseksi. Miksei yhdessä voitaisi keksiä ja suunnitella ihan uusia muotoja lasten kulttuurielämyksille tai taiteen tuottamiselle.

On hyvä huomioida, että tämän hetkisten rajoitusten ollessa voimassa varhaiskasvatusyksiköt eivät voi vierailla kulttuuri- tai taidelaitoksissa eivätkä vastaanottaa vieraita.

Varhaiskasvatuksen yhteyshenkilö:

Pedagoginen asiantuntija – taito- ja taideaineet, muotoilukasvatus

Panu Hatanpää

040 630 2955, panu.hatanpaa@hel.fi

Helsingin kaupunki, kasvatus ja koulutus

Kehittämispalvelut – toimialan kehittämisen tuki

Kulttuuri- ja taidetoimijoiden yhteyshenkilö:

Kulttuurituottaja, kulttuurikasvatus

Katri Aikio

040 486 6968, katri.aikio@hel.fi

Helsingin kaupunki, kulttuuri- ja vapaa-aika

Kulttuurin edistäminen, Annantalo