Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

Juhlistetaan lapsen oikeuksien viikkoa 20.-26.11.2017!

10.11.2017
Lapsen oikeuksien päivä 20.11. avaa Lasten oikeuksien viikon. Ota talteen Kultuksen tekemisvinkit ja tunne lasten oikeudet!

Jo ennen Lapsen oikeuksien viikkoa kannattaa tarkastaa Lapsen oikeudet-sivustolta tapahtumatarjonta ympäri maata: https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-paiva-ja-viikko/2017-yhd...

Maanantaina 20.11. on Lapsen oikeuksien päivä, joka on yleinen liputuspäivä. Muista nostaa lippu salkoon! Lipunnostajien joukkoon voi myös ilmoittautua etukäteen sivulla https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-paiva-ja-viikko/2017-yhd...

Lapsen oikeuksien viikon aikana ja sen jälkeen voi käydä pienempien lasten kanssa tekemässä oikeuksiin liittyviä, iloisen värikkäitä tehtäviä osoitteessa https://www.lastensivut.fi/

Isompien lasten kanssa voi perehtyä YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Ehkä luokassa tai jälkikasvussa on tuleva ihmisoikeusjuristi, joka auttaa myös vanhempaa tai opea artiklojen koukeroiden kanssa! https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus/sopimus-kokonais...

Lapsen oikeuksien viikolla on hyvä myös miettiä joitain Lapsen oikeuksien sopimuksen ydinkohtia, ja pyrkiä edistämään niiden toteutumista jokaisen kohdalla. Tämän vuoden Lasten oikeuksien viikon teemana on yhdenmukaisuus:

2.1 Sopimusvaltiot kunnioittavat ja takaavat tässä yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet kaikille niiden lainkäyttövallan alaisille lapsille ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua.

Kuudes artikla taas koskee lapsen oikeutta elämään, henkiinjäämiseen ja kehitykseen. Kun näistä kaksi ensimmäistä onneksi nykypäivän Pohjoismaissa tuntuvat itsestäänselvyyksiltä, kolmas onkin jo mutkikkaampi juttu. Oikeus kehitykseen pitää sisällään sen, että ympäröivien olosuhteiden tulisi tukea lapsuutta ja lapsen kehitystä juuri tällä hetkellä, ei vain matkalla kohti aikuisuutta. Lapsella on oikeus omaa persoonallisuuttaan, lahjojaan ja valmiuksiaan kehittävään koulutukseen. Koulupäivän tulisi rakenteeltaan olla sellainen, että se takaa lapsille päivän aikana riittävästi aikaa lepoon ja leikkiin ikäänsä ja kehitystarpeisiinsa nähden. (https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus/sopimuksen-yleis...) Kulttuuri- ja taidekasvatuksen integroiminen opetukseen edistää näiden tärkeiden oikeuksien toteutumista.