Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

Tuoretta tutkimustietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista

17.8.2017

Taikusydän-hankkeessa on juuri ilmestynyt Vaikuttavaa? Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten tarkastelua -julkaisu, joka antaa tuoretta tutkimustietoa taiteen ja kulttuurin moninaisista vaikutuksista hyvinvointiin.

Taiteen ja kulttuurin vaikutuksia ihmisiin ja yhteisöihin on tutkittu useilla tieteenaloilla ja eri näkökulmista. Taiteen vaikutuksia on tutkittu esimerkiksi suhteessa fyysiseen ja koettuun terveyteen, subjektiiviseen hyvinvointiin, elämänlaatuun ja yleiseen elämäntyytyväisyyteen sekä mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin. Runsaasti tutkimustietoa on tuotettu myös taiteen sosiaalisiin vaikutuksiin liittyen sekä taiteen merkityksestä elin- ja asuinympäristön kehittämisessä.

Tutkimuskatsaus on syntynyt tarpeesta koota yhteen ja jäsentää erilaisia tutkimusnäkökulmia liittyen taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin. Katsaus tiivistää aiheeseen liittyvää tutkimustietoa helppotajuiseen muotoon siten, että tieto on mahdollisimman monen aihepiiristä kiinnostuneen ulottuvilla ja hyödynnettävissä.

Julkaisun voi ladata ilmaiseksi täältä: http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=269&action=viewPromotion&itemcode=9789522166159