Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

OKM: Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus - valtakunnallinen koululaiskysely käynnistyy

15.2.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriharrastuksia koululaisten toiveet huomioiden

Kyselyn ja samaan aikaan käynnistyvän avustushaun tarkoituksena perustaa lisää taiteen ja kulttuurin harrastuksia koululaisten toiveiden pohjalta. Kyselyllä halutaan myös selvittää, miksi lapsi tai nuori ei ole löytänyt mieluisaa harrastusta. 

- Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen. Olen asettanut opetus- ja kulttuuriministeriössä työryhmän, jonka tehtävänä on koota ehdotuksia, miten tämä mahdollisuus saataisiin toteutumaan kaikkialla Suomessa. Käynnistyvä kysely harrastuksista toimii hyvänä työkaluna tavoitteen edistämiseksi: kysymme lapsilta ja nuorilta suoraan, miksi heillä ei ole mieluisaa harrastusta, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Kukin koulu saa omat tulokset heti vastaamisen jälkeen. Valtakunnalliset tulokset julkaistaan huhtikuun alussa. 

Samalla käynnistyy hallituksen kärkihankkeeseen liittyvä avustushaku Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen lapsille ja nuorille. Hakuaika on 15.2.-17.3.2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin 1,9 miljoonaa euroa. 

Hallituksen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta toteuttavan valtionavustuksella tuetaan harrastetuntien järjestämistä koululaisten toiveiden mukaisesti koulupäivän yhteydessä sekä lasten ja nuorten omatoimista harrastamista koulujen tiloissa. 

Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta, kulttuurikompetenssia sekä lisätä tietoja ja taitoja taiteesta ja kulttuuriperinnöstä. Tavoitteena on vahvistaa koulun toimintakulttuuria, joka tukee lasten harrastamista ja jossa koulun tilat ovat iltapäivisin (kello 12-16) monipuolisessa koululaisten harrastuskäytössä. 

Avustuksilla vähennetään lasten ja nuorten turvattomuutta, yksinäisyyttä ja tekemisen puutetta iltapäivisin koulupäivän jälkeen sekä edistetään maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumista. Harrastetunnit täydentävät ja tukevat koulun taide- ja kulttuurikasvatusta sekä laajentavat ja monipuolistavat perusopetuksen oppimisympäristöjä. 

Lisätietoa avustuksesta Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille.