Kulturkoordinatorträff - på HAM i Tennispalatset onsdag 20.1.2016

4.1.2016
Välkommen på svensk kulturkoordinatorträff onsdag 20.1.2016 på konstmuseet HAM i Tennispalatset

- för kulturkoordinatorer i svenska daghem och skolor + svenska språkbadsdaghem och skolor

 13.00                 Rundvandring på HAM - daghem + förskolor

13.30                  Kaffe, infobord och mingel i salen

14.00-15.00        Presentationer 1

 14.30                  Rundvandring på HAM - skolor

15.15                    Kaffe, infobord och mingel i salen 2

15.45-17.00         Presentationer 2

Anmälningar via

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1374097&chk=TC7HQPFJ        

HAM

Södra Järnvägsgatan 8

Närmare info: Nina Gran, nina.gran@hel.fi, 050 552 1199