Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

5X2 JA 2X5 -TAIDEKURSSIT ANNANTALOLLA - SYKSY 2021

5X2 OCH 2x5 KONSTKURSER I ANNEGÅRDEN - HÖSTEN 2021
Ma 30.8. – Ma 13.12.2021
Tyttö maalaa taulua Annantalon 5x2 opetuksessa
Kuvaaja: Roi Ruuskanen
Helsingin kaupunki tarjoaa helsinkiläisille alakoulujen koululuokille maksuttomia viiden viikon (2 taideoppituntia/viikko) ja kahden viikon (5 taideoppituntia/viikko) pituisia taideopetuskokonaisuuksia. Jokainen luokka pääsee 5x2-taidekursseille kerran alakouluaikanaan. Helsingfors stad erbjuder åt stadens lågstadieklasser kostnadsfri konstundervisning. Kurserna är antingen fem veckor långa (2 timmar/vecka) eller två veckor långa (5 timmar/vecka). Varje klass har möjlighet att delta i 5x2-undervisningen en gång under sin lågstadietid.

KORONA-TILANNE

Annantalon 5x2 ja 2x5 -taideopetus järjestetään lukuvuonna 2020-2021 tilannekohtaiset mahdolliset korona-rajoitukset huomioiden. Annantalo pyrkii ensisijaisesti järjestämään 5x2 ja 2x5 taideopetuksen normaaliin tapaan, mutta toteutukseen saattaa kuitenkin tulla muutoksia.

MIKÄ 5x2 JA 2x5 -TAIDEOPETUS?

5x2-kursseille mahtuvat kaikenkokoiset ja muotoiset ala-koululuokat. Osallistuva luokka jakautuu pienryhmiin, jotka opiskelevat eri taideaineita. Voidakseen osallistua näille kursseille, on luokan pystyttävä sitoutumaan kaikkiin viiteen opetuskertaan. Jokainen luokka pääsee kursseille kerran.

Annantalolla osa 5x2-opetuksesta toteutetaan 2x5-muotoisena. Näille kursseille luokat tulevat vain kaksi kertaa, molemmilla kerroilla kurssipäivän pituus on 5 oppituntia (klo 9.15–13.30). Näille kursseille otetaan pääasiassa vain 5.–6. -luokkia, sillä pitkä ja intensiivinen päivä on paitsi antoisa, myös rankka. 2x5-kursseille otetaan eväät mukaan.

Annantalossa luokka työskentelee useassa pienryhmässä, jotka opiskelevat eri taideaineita. Ryhmät pysyvät samoina koko opetuskokonaisuuden ajan. Taideaineiden kirjo ulottuu kuvataiteista media-aineiden kautta esittäviin taiteisiin. Aineiden välillä voidaan myös tehdä tiivistä yhteistyötä.

Taideopettaja laatii itse ryhmiensä 5x2 tai 2x5-opetussuunnitelman ja vastaa oman opetuksensa tavoitteista. Vuosittain Annantalossa on myös yhteisiä opetusteemoja, joiden ympärille taideopettaja on voinut rakentaa 5x2-kurssinsa. Kerro taideopettajalle etukäteen, mikäli toivot opetuksessasi ajankohtaisen teeman tai ilmiön käsittelylle jatkoa 5x2-kurssilla.

Annantalon opettajista suuri osa on taiteilijoita, ja osalla on oman taidealansa pedagoginen koulutus. Opettajien omakohtainen ja ammatillinen suhde taiteeseen heijastuu koko Annantalon ilmapiiriin. Vuosittain Annantalon 5x2-taideopetuksessa käy n. 200 koululuokkaa eli yli 3500 oppilasta.

ANNANTALON TAIDEAINEET

Annantalolla kurssitarjonta vaihtelee vuosittain jonkin verran. Joissain jaksoissa tarjoamme myös taiteidenvälisiä ainekokonaisuuksia tapauskohtaisesti. Kurssisuunnittelija ilmoittaa luokallenne valitut taideaineet erillisellä viestillä, kun kaikki luokat ovat ilmoittautuneet.

Lukuvuonna lukuvuonna 2021-22 tarjolla olevat taideaineet ovat:

Animaatio

Arkkitehtuuri

Elävä kuva

Grafiikka

Keramiikka

Kuvataide

Musiikkistudio

Äänitaide

Nukketeatteri

Sanataide

Sarjakuva

Sirkus

Tanssi

Teatteri

Tekstiili- ja kuvataide

Valokuvaus

Video

Yhteisryhmä: tanssi / kuvataide

Yhteisryhmä: kuvataide / sanataide

JAKSOT

Syksyllä 2021 järjestetään kaksi jaksoa 5x2-opetusta ja kaksi jaksoa intensiivistä 2x5-opetusta.

5x2:

I jakso - VK 35-39

II jakso - VK 40-41 ja 43-45

2x5:

III jakso - VK 46-47

IV jakso - VK 48-49 ma vko 50)

MITEN ILMOITAN LUOKKANI?

Valitse luokkasi luokka-asteelle ja koolle sopiva ryhmä (5x2 tai 2x5) vasemmalla olevasta sarakkeesta ja tee varaus täyttämällä ilmoittautumislomake. Tee varaus ainoastaan aikaan missä ei ole yhtään paikkaa varattuna (esim. varattavissa 30/30). Mikäli luokkasi on isompi kuin annettu paikka määrä voit varata erikseen kaksi peräkkäistä aikaa samalle päivälle. Osallistujamäärä tarkoittaa oppilasmäärää. Voit ilmoittaa luokan mukana tulevien opettajien ja avustajien määrän ilmoittautumisen lisätiedoissa.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Varmistathan ennen ilmoittautumista kaikki mahdolliset muut koulunne ja luokkasi menot.

Saat ilmoittautumisesta sähköpostiisi varmistusviestin heti ilmoittautumisen jälkeen. Kun kaikki luokat ovat ilmoittautuneet, saatte luokkanne taideaineet tietoonne erillisellä viestillä, jonka pohjalta voitte jakaa oppilaat taideainekohtaisiin pienryhmiin.

ERITYISLUOKAT

Erityisluokille on erikseen tarjolla omat kahden taideopettajan yhteisryhmät torstaisin. Olethan yhteydessä sähköpostitse (roi.ruuskanen@hel.fi) mikäli erityisluokkasi on isompi kuin kymmenen oppilasta. Erityisluokat voivat osallistua opetukseen myös muina päivinä. Näissä tapauksissa olethan suoraan yhteydessä Annantalon kurssisuunnittelijaan (roi.ruuskanen@hel.fi), jotta voimme etsiä luokallesi sopivan ajan.

5x2 TAIDEOPETUS ALUETALOILLA

Huomioithan että myös Helsingin kaupungin aluetalot (Kanneltalo, Stoa, Vuotalo, Maunulatalo) ja kulttuurikeskus Caisa tarjoavat 5x2 taideopetusta.

.....

Hyppää mukaan 5x2-taideopetuksen maailmaan:

5x2-taideopetus – jokaisen helsinkiläisen oppilaan oikeus!

Dokumentti Annantalon 5x2-taideopetuksesta (2018)

Dokumentin ovat toteuttaneet Ammattiopisto Luovin opiskelijat Lassi Tuulaniemi, Sebastian Salmenkari ja Valtteri Wärilä harjoittelunsa aikana Annantalossa keväällä 2018.

---

5X2 OCH 2x5 KONSTKURSER I ANNEGÅRDEN

Helsingfors stad erbjuder åt stadens lågstadieklasser kostnadsfri konstundervisning. Kurserna är antingen fem veckor långa (2 timmar/vecka) eller två veckor långa (5 timmar/vecka). Varje klass har möjlighet att delta i 5x2-undervisningen en gång under sin lågstadietid. De svenskspråkiga kurserna hålls på måndagar.

CORONA SITUATIONEN

Annegårdens 5x2 och 2x5 konstundervisning under läsåret 2020-2021 eftersträvas i första hand att ordnas som vanligt. Undervisningen följer de utsatta möjliga Corona-begränsningarna, vilket kan leda till eventuella förändringar i förverkligandet av kurserna.

VADÅ 5x2 OCH 2x5 KONSTUNDERVISNING?

Med på 5x2 kurserna ryms lågstadieklasser av alla former och storlekar. Den deltagande klassen delas in i mindre grupper, vilka studerar olika konstformer. För att kunna delta i konstundervisningen måste klassen kunna binda sig till alla fem lärotillfällen. Varje klass har möjlighet att delta en gång i konstundervisningen.

En del av 5x2 konstundervisningen görs på Annegården i 2x5 formen. Till dessa kurser kommer klasserna endast två gånger, men en kursdag är längden av fem lärotimmar (kl. 9.15-13.30). Till dessa kurser tas i huvudsak endast femte- och sjätteklassister, eftersom de långa och intensiva dagarna är inte endast givande, men också krävande. Till 2x5 kurserna tas matsäck med.

På Annegården studerar klassen i flera mindre grupper, och grupperna studerar olika konstformer. Grupperna är de samma under hela kursen. Konstämnena varierar från bildkonsten till mediakonst och scenkonst. Samarbete mellan ämnena kan också förekomma.

Konstlärarna gör själva läroplanerna för sina 5x2 eller 2x5 kurser, och ansvarar för att undervisningens mål uppnås. Varje år har Annegården även gemensamma undervisningsteman, som läraren kan ha baserat sina kurser på. Ifall ni har ett aktuellt ämne eller fenomen ni önskar att skall behandlas på kurserna, berätta om detta i förväg åt konstläraren.

Största delen av Annegårdens lärare är konstnärer, och en del av dem har en pedagogisk utbildning i sin egen konstform. Konstlärarnas personliga och yrkesmässiga relation till konsten reflekteras i hela Annegårdens atmosfär. Årligen besöker ca 200 klasser Annegårdens 5x2 konstundervisning, alltså över 3500 elever.

ANNEGÅRDENS KONSTÄMNEN

Kursutbudet på Annegården varierar något från år till år. Under vissa perioder erbjuder vi även inter-konstnärliga helheter från fall till fall. När alla klasser har anmälts informerar kursplaneraren er klass om de valda konstämnena i ett skilt meddelande.

Läsåret 2021-2022 erbjuds följande konstämnen på svenska på Annegården:

Bildkonst

Dans

Teater

PERIODER

Hösten 2021 ordnas två perioder av 5x2 undervisning och två intensiva perioder av 2x5 undervisning. De svenskspråkiga kurserna hålls på måndagar.

5x2:

Period I - Vecka 35-39

Period II - Vecka 40-41 och 43-45

2x5:

Period III - Vecka 46-47

Period IV - Vecka 48-49 (måndag vecka 50)

HUR ANMÄLER JAG MIN KLASS?

Välj vilken helhet som passar för din klass (2x5 eller 5x2) från spalten till vänster och gör klassanmälan genom att fylla i anmälningsblanketten. Gör bokningen endast på en tid som inte har bokningar från förr (lediga platser 30/30). Mängden deltagare syftar på mängden elever. Du kan meddela hur många lärare och assistenter som kommer med klassen i anmälningens tilläggsinformation.

OBS! Anmälan är bindande. Du kollar väl klassens och skolans eventuella andra program före du fyller i anmälan.

Yhteyshenkilö

Roi Ruuskanen
0442646006

Tapahtumanjärjestäjä

Annantalo

Annantalo on lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikeskus.

Aika ja paikka

Lataa kalenteriisi Ma 30.8.2021 - Ma 13.12.2021 Lataa kalenteriisi
Annantalo | Annegården
Annankatu 30, 00100 Helsinki | Annegatan 30, 00100 Helsingfors

Varaaminen

Svenskspråkiga klasser (åk 2-6) - Måndagar 4.10. / 11.10. / 25.10. / 1.11. / 8.11. - 09.15-10.45
04.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 0 / 24
3.-6. luokat - Maanantaisin 4.10. / 11.10. / 25.10. / 1.11. / 8.11. - Klo 9.15-10.45
04.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 4 / 30
4.-6. luokat - Maanantaisin 4.10. / 11.10. / 25.10. / 1.11. / 8.11. - Klo 9.15-10.45
04.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 11 / 30
Svenskspråkiga klasser (åk 2-6) - Måndagar 4.10. / 11.10. / 25.10. / 1.11. / 8.11. - 11.15-12.45
04.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 0 / 24
2.-6. luokat - Maanantaisin 4.10. / 11.10. / 25.10. / 1.11. / 8.11. - Klo 11.15-12.45
04.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 0 / 28
4.-6. luokat - Maanantaisin 4.10. / 11.10. / 25.10. / 1.11. / 8.11. - Klo 11.15-12.45
04.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 7 / 30
2.-6. luokat - Tiistaisin 5.10. / 12.10. / 26.10. / 2.11. / 9.11. - Klo 9.15-10.45
05.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 5 / 26
2.-6. luokat - Tiistaisin 5.10. / 12.10. / 26.10. / 2.11. / 9.11. - Klo 9.15-10.45
05.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 3 / 28
4.-6. luokat - Tiistaisin 5.10. / 12.10. / 26.10. / 2.11. / 9.11. - Klo 9.15-10.45
05.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 7 / 28
2.-6. luokat - Tiistaisin 5.10. / 12.10. / 26.10. / 2.11. / 9.11. - Klo 11.15-12.45
05.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 7 / 26
2.-6. luokat - Tiistaisin 5.10. / 12.10. / 26.10. / 2.11. / 9.11. - Klo 11.15-12.45
05.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 8 / 28
4.-6. luokat - Tiistaisin 5.10. / 12.10. / 26.10. / 2.11. / 9.11. - Klo 11.15-12.45
05.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 0 / 28
2.-6. luokat - Keskiviikkoisin 6.10. / 13.10. / 27.10. / 3.11. / 10.11. - Klo 9.15-10.45
06.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 8 / 28
2.-6. luokat - Keskiviikkoisin 6.10. / 13.10. / 27.10. / 3.11. / 10.11. - Klo 9.15-10.45
06.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 4 / 28
4.-6. luokat - Keskiviikkoisin 6.10. / 13.10. / 27.10. / 3.11. / 10.11. - Klo 9.15-10.45
06.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 0 / 24
2.-6. luokat - Keskiviikkoisin 6.10. / 13.10. / 27.10. / 3.11. / 10.11. - Klo 11.15-12.45
06.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 4 / 28
2.-6. luokat - Keskiviikkoisin 6.10. / 13.10. / 27.10. / 3.11. / 10.11. - Klo 11.15-12.45
06.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 0 / 26
4.-6. luokat - Keskiviikkoisin 6.10. / 13.10. / 27.10. / 3.11. / 10.11. - Klo 11.15-12.45
06.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 2 / 26
4.-6. luokat - Torstaisin 7.10. / 14.10. / 28.10. / 4.11. / 11.11. - Klo 9.15-10.45
07.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 3 / 26
4.-6. luokat - Torstaisin 7.10. / 14.10. / 28.10. / 4.11. / 11.11. - Klo 9.15-10.45
07.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 0 / 22
Erityisluokat (1.-6.lk) - Torstaisin 7.10. / 14.10. / 28.10. / 4.11. / 11.11. - Klo 9.00-11.00
07.10.2021 - 09:00
Kesto
5 x 120 min
Varattavissa 0 / 10
Erityisluokat (1.-6.lk) - Torstaisin 7.10. / 14.10. / 28.10. / 4.11. / 11.11. - Klo 9.00-11.00
07.10.2021 - 09:00
Kesto
5 x 120 min
Varattavissa 0 / 10
4.-6. luokat - Torstaisin 7.10. / 14.10. / 28.10. / 4.11. / 11.11. - Klo 11.15-12.45
07.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 2 / 26
4.-6. luokat - Torstaisin 7.10. / 14.10. / 28.10. / 4.11. / 11.11. - Klo 11.15-12.45
07.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 0 / 22
Erityisluokat (1.-6.lk) - Torstaisin 7.10. / 14.10. / 28.10. / 4.11. / 11.11. - Klo 11.30-13.00
07.10.2021 - 11:30
Kesto
5 x 120 min
Varattavissa 0 / 10
Erityisluokat (1.-6.lk) - Torstaisin 7.10. / 14.10. / 28.10. / 4.11. / 11.11. - Klo 11.30-13.00
07.10.2021 - 11:30
Kesto
5 x 120 min
Varattavissa 0 / 10
2.-6. luokat - Perjantaisin 8.10. / 15.10. / 29.10. / 5.11. / 12.11. - Klo 9.15-10.45
08.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 2 / 26
2.-6. luokat - Perjantaisin 8.10. / 15.10. / 29.10. / 5.11. / 12.11. - Klo 9.15-10.45
08.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 3 / 28
4.-6. luokat - Perjantaisin 8.10. / 15.10. / 29.10. / 5.11. / 12.11. - Klo 9.15-10.45
08.10.2021 - 09:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 2 / 26
2.-6. luokat - Perjantaisin 8.10. / 15.10. / 29.10. / 5.11. / 12.11. - Klo 11.15-12.45
08.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 2 / 26
2.-6. luokat - Perjantaisin 8.10. / 15.10. / 29.10. / 5.11. / 12.11. - Klo 11.15-12.45
08.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 5 / 28
2.-6. luokat - Perjantaisin 8.10. / 15.10. / 29.10. / 5.11. / 12.11. - Klo 11.15-12.45
08.10.2021 - 11:15
Kesto
5 x 90 min
Varattavissa 1 / 24
Svenskspråkiga klasser (åk 5-6) - Måndagar 15.11. / 22.11. - 9.15-13.30
15.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 1 / 24
5.-6. luokat - Maanantaisin 15.11. / 22.11. - Klo 9.15-13.30
15.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 0 / 30
5.-6. luokat - Maanantaisin 15.11. / 22.11. - Klo 9.15-13.30
15.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 6 / 30
5.-6. luokat - Tiistaisin 16.11. / 23.11. - Klo 9.15-13.30
16.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 3 / 26
5.-6. luokat - Tiistaisin 16.11. / 23.11. - Klo 9.15-13.30
16.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 7 / 28
5.-6. luokat - Tiistaisin 16.11. / 23.11. - Klo 9.15-13.30
16.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 10 / 28
5.-6. luokat - Keskiviikkoisin 17.11. / 24.11. - Klo 9.15-13.30
17.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 2 / 28
5.-6. luokat - Keskiviikkoisin 17.11. / 24.11. - Klo 9.15-13.30
17.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 3 / 26
5.-6. luokat - Keskiviikkoisin 17.11. / 24.11. - Klo 9.15-13.30
17.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 1 / 24
5.-6. luokat - Torstaisin 18.11. / 25.11. - Klo 9.15-13.30
18.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 6 / 26
5.-6. luokat - Torstaisin 18.11. / 25.11. - Klo 9.15-13.30
18.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225
Varattavissa 0 / 22
Erityisluokat (1.-6.lk) - Torstaisin 18.11. / 25.11. - Klo 9.15-13.30
18.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 10 / 10
Erityisluokat (1.-6.lk) - Torstaisin 18.11. / 25.11. - Klo 9.15-13.30
18.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 0 / 10
5.-6. luokat - Perjantaisin 19.11. / 26.11. - Klo 9.15-13.30
19.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 6 / 26
5.-6. luokat - Perjantaisin 19.11. / 26.11. - Klo 9.15-13.30
19.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 0 / 28
5.-6. luokat - Perjantaisin 19.11. / 26.11. - Klo 9.15-13.30
19.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 1 / 26
Svenskspråkiga klasser (åk 5-6) - Måndagar 29.11. / 13.12. - 9.15-13.30
29.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 0 / 24
5.-6. luokat - Maanantaisin 29.11. / 13.12. - Klo 9.15-13.30
29.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 13 / 30
5.-6. luokat - Maanantaisin 29.11. / 13.12. - Klo 9.15-13.30
29.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225
Varattavissa 9 / 30
5.-6. luokat - Tiistaisin 30.11. / 7.12. - Klo 9.15-13.30
30.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 3 / 26
5.-6. luokat - Tiistaisin 30.11. / 7.12. - Klo 9.15-13.30
30.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x225 min
Varattavissa 0 / 28
5.-6. luokat - Tiistaisin 30.11. / 7.12. - Klo 9.15-13.30
30.11.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 4 / 28
5.-6. luokat - Keskiviikkoisin 1.12. / 8.12. - Klo 9.15-13.30
01.12.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 0 / 28
5.-6. luokat - Keskiviikkoisin 1.12. / 8.12. - Klo 9.15-13.30
01.12.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 3 / 26
5.-6. luokat - Keskiviikkoisin 1.12. / 8.12. - Klo 9.15-13.30
01.12.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 24 / 24
5.-6. luokat - Torstaisin 2.12. / 9.12. - Klo 9.15-13.30
02.12.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 0 / 26
5.-6. luokat - Torstaisin 2.12. / 9.12. - Klo 9.15-13.30
02.12.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 22 / 22
Erityisluokat (1.-6.lk) - Torstaisin 2.12. / 9.12. - Klo 9.15-13.30
02.12.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 0 / 10
Erityisluokat (1.-6.lk) - Torstaisin 2.12. / 9.12. - Klo 9.15-13.30
02.12.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 10 / 10
5.-6. luokat - Perjantaisin 3.12. / 10.12. - Klo 9.15-13.30
03.12.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 6 / 26
5.-6. luokat - Perjantaisin 3.12. / 10.12. - Klo 9.15-13.30
03.12.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 28 / 28
5.-6. luokat - Perjantaisin 3.12. / 10.12. - Klo 9.15-13.30
03.12.2021 - 09:15
Kesto
2 x 225 min
Varattavissa 26 / 26