Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

RODIGOGGA

Verkstad inspirerat av barnens rättigheter
Ke 14.4. – To 17.6.2021
Linda Sundberg leder LillaLuckans verkstäder
Kuvaaja: Elin Sundell

Denna konstnärliga verkstad innefattar drama-, rörelse- och språklekar. Verkstaden har som syfte att stödja barnen att hitta sin egen röst och sitt eget uttryck. Tanken är även att stärka gruppdynamiska samarbeten genom att erbjuda en plats för skapande interaktion. Verkstadens innehåll baserar sig på barnkonventionen med fokus på "rätten till lek" och "rätten att ha sin egen åsikt". En dagisgrupp kan anmäla sig en gång per termin. Verkstaden passar barngrupper med barn som fyllt fyra år eller mer. Verkstaden kan hållas på Lilla Luckan eller inomhus/utomhus på dagis/förskolan.

Boka din verkstad här:

https://barnkultur.luckan.fi/verkstader/

Yhteyshenkilö

Linda Sundberg
0505748044

Tapahtumanjärjestäjä

LillaLuckan

Föreningen Luckans barnkulturverksamhet. LillaLuckan är medlem i Finland barnkulturcenter nätverk.

Aika ja paikka

Lataa kalenteriisi Ke 14.4.2021 09:00 - To 17.6.2021 11:00Lataa kalenteriisi
LillaLuckan
Brånakärrsvägen 6 e 59