Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

Voisiko olla toisin? -apuraha

Hakuaika 1.-31. maaliskuuta 2021
Ma 1. – Ke 31.3.2021
Voisiko olla toisin? -apurahan hakuaika 1.-31.3.2021
Työ: Ebeneser-säätiö
Apuraha varhaiskasvatuksen uutta luoviin kokeiluihin ja projekteihin

Apurahaa voivat hakea työryhmät, päiväkodit, vanhempaintoimikunnat sekä lastenkulttuurin ja taidealan ammattilaiset.

Apuraha on suunnattu käytännön kokeiluihin ja projekteihin, joiden tavoitteena on luoda uutta toimintakulttuuria päiväkodeille. Suuruudeltaan apuraha on 4 000 euroa ja se voidaan jakaa yhdelle tai useammalle hakijalle. Lähtökohdiltaan kokeilun tai projektin tulisi vastata yhtä seuraavista kriteereistä:

Lapsilähtöisyys:
Luodaan ja edistetään uudenlaista lasten osallisuutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa ja päiväkodin kehittämisessä lasten omana paikkana

Kulttuuri ja leikki keskiössä:
Kokeillaan ja luodaan uusia toimintatapoja sekä vahvistetaan lasten toimijuutta kulttuurin tuottamisessa mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa

Yhdessä tekeminen:
Luodaan uudenlaista toimintaa ja vahvistetaan yhteyttä päiväkodin ja paikallisyhteisön välillä lähidemokratian, yhteisöllisyyden ja monimuotoisuuden edistämiseksi. Laajennetaan päiväkotia alueen toimijana perheiden, lasten ja asukkaiden yhteiseksi kokemisen ja tekemisen paikaksi

Apurahan perustaja on Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys ry, jonka perustama päiväkoti Pakilan Lastenpaikka teki 1970 2017 uraa uurtavaa työtä varhaiskasvatuksen ja sen kehittämisen saralla. Vuosikymmenien aikana Pakilan Lastenpaikassa toteutettiin yhteisöllistä, lapsilähtöistä, kulttuurin ja leikin täyttämää varhaiskasvatusta yhdessä perheiden kanssa. Kiireettömyys, avoimuus, luova joustavuus ja yhdessä tekeminen olivat toiminnan kulmakiviä. Vuonna 2017 Pakilan Lastenpaikka siirtyi Helsingin Kaupungille.

Voisiko olla toisin? -apuraha jaetaan vuosittain, nyt kolmatta kertaa. Vuonna 2019 apuraha jakautui kahdelle valitulle hakijataholle työryhmineen, helsinkiläiselle Vironniemen päiväkodin ja hämeenlinnalaiselle Kutalan päiväkodille. Vironniemen päiväkodin projekti, Minulla on asiaa – Mitä sananvapaus lapselle on ja miten saamme lapset käyttämään oikeuttaan, oli päiväkodin ja siellä toimivan kannatusyhdistyksen sekä taiteilijoiden yhteinen projekti. Kutalan päiväkodin projekti, Laboratoriosta päiväkodiksi, oli päiväkodin, Hämeen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden sekä visuaalisia taiteita opettavan Aimo-koulun oppilaiden yhteinen oppimisympäristöä kehittävä projekti. Vuonna 2020 apurahan sai Koko kylä kasvattaa, yhteisöllinen kasvimaa -projekti. Projektin työryhmä koostui Ylikiimingin alueen päiväkodeista, kouluista, kotikoulutoimikunnasta, 4H-yhdistyksestä, kyläyhdistyksistä sekä innokkaista puutarhanharrastajista.

Apurahan hakuaika on joka vuosi 1. - 31.maaliskuuta. Tarkemmat tiedot hausta löydät Lastentarhamuseon verkkosivuilta osoitteesta www.lastentarhamuseo.fi.

Hakulomake julkaistaan Lastentarhamuseon verkkosivustolla maanantaina 1. maaliskuuta.

Yhteyshenkilö

Taina Sillanpää
0503070705

Tapahtumanjärjestäjä

Ebeneser-säätiö | Lastentarhamuseo

Ebeneser-säätiö tukee varhaiskasvatusta ja vanhemmuutta mm. rahoittamalla varhaiskasvatuksen tutkimusta ja tarjoamalla koulutusta. Museotyön kautta ylläpidetään lastentarhatyön kulttuurihistoriallista merkitystä.

Aika ja paikka

Lataa kalenteriisi Ma 1.3.2021 00:01 - Ke 31.3.2021 23:59Lataa kalenteriisi
Lastentarhamuseo
Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki