Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

AV-arkin Kenen luonto? -näytös & teosraati

yläkouluille ja toiselle asteelle
To 29.10.2020 13:00
Marja Helander Tulistella
Työ: Tulistella, taiteilija: Marja Helander
Kenen luonto? -mediataidenäytös. Kavin ja AV-arkin yhteistyössä järjestämä elokuvakasvatuksen erikoisnäytös yläkouluille ja 2. asteen ensimmäisille luokille. Näytökseen kuuluu myös oppilaita osallistava teosraati. Ilmoittautuminen näytökseen on alkanut, katso ilmoittautumistiedot viestin lopusta.

KENEN LUONTO? -NÄYTÖS & TEOSRAATI

Kenen luonto? -näytöksessä esitetään AV-arkin luonto- ja ympäristöaiheisia teoksia Kenen luonto? -mediakasvatusmateriaalista sekä muista Mediataide kasvattaa! -oppimateriaaleista. Teosten teemat tarkastelevat ihmisten suhdetta luontoon, luonnon monimuotoisuutta, sitä, miten näemme itsemme osana ympäristöä ja miten käytämme luontoa hyödyksemme.

Videoteokset kannustavat omien ajatusten ja kokemusten jakamiseen sekä omaan taiteelliseen ilmaisuun. Ne toimivat keskustelunherättäjinä, mutta lisäävät myös nuorten ymmärrystä valtavirran elokuvakerronnasta poikkeavista tavoista kertoa tästä maailmasta. Kenen luonto? -oppimateriaali on tuotettu yhteistyössä Luonto-Liiton kanssa.

Näytöksen teokset sopivat käytettäväksi osana kuvataiteen opetusta myös monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Näytöksessä esitetetään teoksia Suomessa työskenteleviltä eturivin taiteilijoilta, ja oppimateriaalit pohjautuvat näihin teoksiin.OPPIMATERIAALIT

Kenen luonto? -oppimateriaalin teokset voivat toimia lähtökohtana luontoon, ympäristöön tai omaan luontosuhteeseen liittyvien kysymysten käsittelyyn mediakasvatuksen keinoin. Mediataide herättää monenlaisia tunteita ja mielipiteitä, eikä teoksiin ole yhtä oikeaa tulkintaa. Ekologisen kriisin aikakaudella ympäristöön liittyvät uhkakuvat voivat olla myös ahdistavia, ja onkin tärkeää ylläpitää toivoa ja toimia tulevaisuuden hyväksi yhdessä sen sijaan, että lamaannutaan paikoilleen. Olennaista on huomioida faktat, mutta pystyä samaan aikaan käsittelemään kaikkia ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita ja huolta ympäristöstä.

Tunteita ja ajatuksia voi tutkia taiteen avulla. Keskeisiä kysymyksiä Kenen luonto? -oppimateriaalissa ovat: Ihmiset eivät pärjää ilman luontoa, mutta pärjääkö luonto ilman ihmistä? Onko luonnolla itseisarvo vai onko se vain hyödyke? Minkälainen luontoyhteys sinulla on? Miksi myös toivon ylläpitäminen on tärkeää? Minkälainen taiteen rooli on luonto- ja ympäristökeskustelussa?

AV-Arkki: Kenen luonto? & teosraati to 29.10. klo 13. Näytöksen kokonaiskesto on n. 100 minuuttia.

TURVATOIMET NÄYTÖKSESSÄ

Koronatilanteen vuoksi näytöksissä noudatetaan erityisiä turvatoimia. 250-paikkaiseen saliin otetaan oppilaita alle 50 % salin kapasiteetista, ja eri ryhmien väliin jätetään aina yksi kokonainen tyhjä rivi. Näytökseen saapuminen on järjestetty niin, että turvaväleistä on mahdollista huolehtia kaikissa vaiheissa. Sali siivotaan tehostetusti koulunäytösten välissä. Ilmoittautuneille ryhmille lähetetään lähempänä näytöstä infokirjeet, joissa on tarkempaa tietoa ja ohjeita näytöksen kulusta ja sinne saapumisesta.

ILMOITTAUTUMINEN JA TEOSRAATI

Näytökseen ilmoittaudutaan sähköpostilla osoitteeseen koulut@kavi.fi. Ilmoittautua voit heti. Paikkoja on rajattu määrä, ja näytös täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Vahvistamme ilmoittautumisen sähköpostilla.

Kerrothan viestissä ryhmäsi koon ja luokka-asteen, koulun nimen sekä omat yhteystietosi. Huomioithan, että näytös on suunnattu yläkoululaisille (7.–9.-luokkalaisille) ja 2. asteen ensimmäisille luokille, kuten lukion 1.-luokkalaisille. Kerrothan viestissä myös niiden oppilaiden nimet, jotka olisivat halukkaita osallistumaan teosraatiin. Arvomme halukkaista n. 4–5 hengen raadin, joka pääsee kommentoimaan teoksia näytöksessä.

Näytökseen on vapaa pääsy.

Yhteyshenkilö

Helka Heinonen
050 464 6113

Tapahtumanjärjestäjä

AV-arkki

AV-arkki on taiteilijoiden vuonna 1989 perustama suomalaisen mediataiteen keskus, jonka toiminnan tarkoituksena on levittää ja edistää suomalaista mediataidetta ja -kulttuuria. Mediataide kasvattaa! (www.mediataidekasvattaa.fi) on AV-arkin media- ja taidekasvatuksen verkkopalvelu.

Aika ja paikka

Kino Regina
Töölönlahdenkatu 4