Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

Voisiko olla toisin? -apuraha

Hakuaika 1.-15.4.2020, huom! hakuaikaa jatkettu!
Su 1.3. – Ke 15.4.2020
Voisiko olla toisin? -apuraha on suunnattu varhaiskasvatuksen uutta luoviin kokeiluihin ja projekteihin
Työ: Ebeneser-säätiö
Apuraha varhaiskasvatuksen uutta luoviin kokeiluihin ja projekteihin.

Apurahaa voivat hakea työryhmät, päiväkodit, vanhempaintoimikunnat, taiteilijat ja kulttuuritoimijat seuraavien kriteerien mukaan:

Lapsilähtöisyys:
Luodaan ja edistetään uudenlaista lasten osallisuutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa ja päiväkodin kehittämisessä lasten omana paikkana

Kulttuuri ja leikki keskiössä:
Kokeillaan ja luodaan uusia toimintatapoja sekä vahvistetaan lasten toimijuutta kulttuurin tuottamisessa mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa

Yhdessä tekeminen:
Luodaan uudenlaista toimintaa ja vahvistetaan yhteyttä päiväkodin ja paikallisyhteisön välillä lähidemokratian, yhteisöllisyyden ja monimuotoisuuden edistämiseksi. Laajennetaan päiväkotia alueen toimijana perheiden, lasten ja asukkaiden yhteiseksi kokemisen ja tekemisen paikaksi

Apurahan perustaja on Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys ry, jonka perustama päiväkoti Pakilan Lastenpaikka teki 1970 - 2017 uraa uurtavaa työtä varhaiskasvatuksen ja sen kehittämisen saralla. Pakilan Lastenpaikka perustettiin tarpeesta kehittää opetusta ja kasvatusta lasta kuunnellen, pohjalla vaikutti A.S.Neillin Summerhill-koulun ideologia vapaasta kasvatuksesta.

Vuosikymmenien aikana Pakilan Lastenpaikassa toteutettiin yhteisöllistä, lapsilähtöistä, kulttuurin ja leikin täyttämää varhaiskasvatusta yhdessä perheiden kanssa. Kiireettömyys, avoimuus, luova joustavuus ja yhdessä tekeminen olivat toiminnan kulmakiviä. Vuonna 2017 Pakilan Lastenpaikka siirtyi Helsingin Kaupungille.

Apurahan hakuaika on joka vuosi 1. - 31.maaliskuuta. Tarkemmat tiedot hausta sekä hakulomake löytyy Ebeneser-säätiön verkkosivuilta osoitteesta www.lastentarhamuseo.fi kohdasta Apurahat.

Suuruudeltaan apuraha on 4 000 € ja se voidaan myöntää yhdelle tai useammalle hakijalle.

Apurahan saajan tulee toimittaa kirjallinen ja kuvallinen selvitys hankkeesta ja sen vaikutuksista vuoden sisällä apurahan saamisesta. Kokeiluista ja niiden etenemisestä kerrotaan Ebeneser-säätiön verkkosivuilla. Apurahansaajalle tarjotaan mahdollisuus jakaa kokemuksiaan kokeilusta säätiön tilaisuuksissa ja blogissa. Apurahansaajalle annetaan lisäksi mahdollisuus olla vaikuttamassa seuraavaa valintaa tehtäessä.

Yhteyshenkilö

Taina Sillanpää
0503070705

Tapahtumanjärjestäjä

Ebeneser-säätiö | Lastentarhamuseo

Ebeneser-säätiö tukee varhaiskasvatusta ja vanhemmuutta mm. rahoittamalla varhaiskasvatuksen tutkimusta ja tarjoamalla koulutusta. Museotyön kautta ylläpidetään lastentarhatyön kulttuurihistoriallista merkitystä.

Aika ja paikka

Lataa kalenteriisi Su 1.3.2020 00:01 - Ke 15.4.2020 23:59Lataa kalenteriisi
Lastentarhamuseo
Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki