Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

5X2-TAIDEKURSSIT MAUNULA-TALOSSA

Ti 25.2. – Ti 28.4.2020
5x2
Kuvaaja: Mauri Tahvonen
Helsingin kaupunki tarjoaa Maunula-talossa helsinkiläisille alakoulujen koululuokille maksuttomia viiden viikon (2 taideoppituntia/viikko) taideopetuskokonaisuuksia. Jokainen luokka pääsee 5x2-taidekursseille kerran alakouluaikanaan.

MIKÄ 5x2 -TAIDEOPETUS?
Maunula-talon 5x2-kursseille mahtuvat maksimissaan noin 30 oppilaan ala-koululuokat. Valinnassa painotetaan lähialueen alakouluja. Osallistuva luokka jakautuu pienryhmiin, jotka opiskelevat eri taideaineita. Voidakseen osallistua näille kursseille, on luokan pystyttävä sitoutumaan kaikkiin viiteen opetuskertaan. Jokainen luokka pääsee kursseille kerran.

Maunula-talossa luokka työskentelee useassa pienryhmässä, jotka opiskelevat eri taideaineita. Ryhmät pysyvät samoina koko opetuskokonaisuuden ajan. Taideaineiden kirjo ulottuu kuvataiteista media-aineiden kautta esittäviin taiteisiin. Aineiden välillä voidaan myös tehdä tiivistä yhteistyötä.

Taideopettaja laatii itse ryhmiensä 5x2-opetussuunnitelman ja vastaa oman opetuksensa tavoitteista. Maunula-talon opettajat ovat taiteilijoita, ja osalla on oman taidealansa pedagoginen koulutus. Opettajien omakohtainen ja ammatillinen suhde taiteeseen heijastuu koko Maunula-talon ilmapiiriin. Vuosittain Maunula-talon 5x2-taideopetuksessa käy n. 8 koululuokkaa eli yli 200 oppilasta.

MAUNULA-TALON TAIDEAINEET
Maunula-talon kurssitarjonta vaihtelee vuosittain jonkin verran. Koordinaattori ilmoittaa luokallenne valitut taideaineet erillisellä viestillä, kun kaikki luokat ovat ilmoittautuneet.

Lukuvuonna 2019-20 tarjolla olevat taideaineet ovat:
tanssi, sarjakuva ja ympäristötaide.

Kevään 2020 5x2-taidekurssit ovat täyteen varattu. Mahdollisesti vapautuvista peruutuspaikoista ilmoitetaan koulujen kulttuurikoordinaattoreille sähköpostitse. Syksyn 2020 5x2-taidekurssien alustavat varaukset avataan toukokuun lopulla.

Yhteyshenkilö

Teemu Savikurki (29.2.2020 asti)
040 5226 700

Tapahtumanjärjestäjä

Annantalo

Annantalo on lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikeskus.

Aika ja paikka

Lataa kalenteriisi Ti 25.2.2020 09:00 - Ti 28.4.2020 12:30Lataa kalenteriisi
    

Tietoa

Ensisijainen kohderyhmä
Kieli
Tapahtumatyyppi