Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

Kuva-analyysia keskustellen

Tilaa uusi oppitunti kouluryhmälle!
To 12.9.2019 – Pe 3.1.2020
Kuvakulman näyttely Hetki Kuvalle
Kuvaaja: Venla Laksola
Valokuvataiteen museon Kuva-analyysin keskustelun oppitunti on luotu tukemaan erityisesti lukion opetussuunnitelman mukaisesti KU1 sekä ÄI2 kurssien sisältöjä, mutta avaa kuvan käytön mahdollisuutta myös muiden oppiaineiden opetukseen.

Kuva-analyysi oppitunnilla keskitytään tutkivaan ja keskustelevaan kuvankatsomiseen. Oppitunti perustuu Visual Thinking Strategies (VTS) –menetelmään. VTS on opetusmenetelmä, jossa taide on kriittisen ajattelun, vuorovaikutustaitojen ja kuvanlukutaidon oppimisen väline. Kuvan katsomisen ja siitä nousevan keskustelun lähtökohtana ovat oppilaiden omat ajatukset, tuntemukset, tiedot ja tunnelmat. Oppitunteja vetävät erityisesti metodiin koulutetut oppaat, valokuvataiteilijat ja kuvataidepedagogit.

Tunnin rakenne:

Tunnilla tutkitaan rauhassa, keskittyen ja keskustellen 2-3 projisoitua kuvaa museon Prosessi-tilassa. Analysoitavat valokuvat ovat valittu Valokuvaiteen museon kokoelmista siten, että ne edustavat aina ainakin kahta erilaista kuvatyyppiä (omakuva, taidekuva, uutiskuva, mainoskuva jne.) tarjoten tilaa erilaisille näkökulmille ja tulkinnoille.

Lopuksi ohjaaja kertoo lyhyesti museon näyttelyistä, joihin on aikaa tutustua opettajan johdolla.

Oppitunnin tavoitteet:

- syventää monilukutaitoa ja vuorovaikutustaitoja (KU, ÄI)
- löytää erilaisia kuvan tulkintatapoja (KU, ÄI)
- käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä (KU)
- tuoda erilaisia näkökulmia kuvan tarkasteluun (KU1)
- antaa keinoja eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilaisia tekstejä* ja tekstikokonaisuuksia tietoisena niiden tavoitteista ja konteksteista (ÄI)
- rohkaisee oppilasta luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä (L1)
- syventää erilaisten vaihtoehtojen näkemistä ja kuulemista sekä niiden ennakkoluulotonta yhdistelyä (L1)
- mahdollistaa monimuotoisen ympäristön ja kulttuurien havainnointia (L2)

* Teksti voi olla muodoltaan perinteisen kirjoitetun tekstin lisäksi kuvallinen, videoon tai ääneen pohjautuva tai näiden yhdistelmä.

Kesto: 60min : oppitunti Prosessi-tilassa 45min + näyttelyyn tutustuminen 15min (museon ohjaaja paikalla)
Luokka on vapaa jäämään itsenäisesti näyttelyyn myös oppitunnin jälkeen.
Ryhmäkoko: max. 25

Oppituntia on kehitetty yhteistyössä lukion opettajien kanssa, sekä oppilaiden palautteen perusteella.

Valokuvataiteen museo pilotoi viiden muun eurooppalaisen kulttuurilaitoksen kanssa Visual Thinking Strategies -menetelmän käyttöä koulu- ja museoympäristössä vuosina 2017–2020. VTS (Visual Thinking Strategies) on visuaalisten taiteiden opetukseen kehitetty opetusmenetelmä, jossa taide on kriittisen ajattelun, vuorovaikutustaitojen ja kuvanlukutaidon oppimisen väline.

Yhteyshenkilö

Kastehelmi Korpijaakko

Tapahtumanjärjestäjä

Suomen valokuvataiteen museo

Suomen valokuvataiteen museo on valtakunnallinen valokuvan erikoismuseo Kaapelitehtaalla Helsingissä, jonka näyttelyt esittelevät monipuolisesti valokuvan ja visuaalisen kulttuurin eri osa-alueita ja historiaa. Taidevalokuvan lisäksi näyttelysisällöissä painottuvat myös uutiskuva ja mainoskuva. Näyttelyihin liittyvät opastukset, työpajat, taiteilijatapaamiset ja luennot tutustuttavat kaikenikäisiä valokuvauksen nykypäivään ja historiaan.

Aika ja paikka

Lataa kalenteriisi To 12.9.2019 - Pe 3.1.2020 Lataa kalenteriisi
    

Tietoa

Ensisijainen kohderyhmä
Kieli
Tapahtumatyyppi
Hintatiedot
Hinnat: 60 €, la–su 140 €. Hinnat sisältävät sisäänpääsyn näyttelyihin ja Visual Thinking Strategies -metodilla ohjatun keskustelevan kuva-analyysi -oppitunnin.