Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

Kynällä kyntäjät

Ma 12.3.2018 – Ma 11.3.2019
Kynällä kyntäjät
Miksi lypsylehmän kuolema sai kiertokoulunopettaja Isak Ojalan katumaan isänmaallisuuttaan? Kuka kirjoitti feministisen virren 1830-luvulla? Kynällä kyntäjät -verkkojulkaisu sopii kenelle tahansa Suomen kirjallisen kulttuurin vaiheista kiinnostuneelle, esimerkiksi sukututkijoille, kotiseutuhistorian harrastajille ja kaikille jotka haluavat tutustua 1800-luvun kansanelämään. Ajantasaisiin opetussuunnitelmiin perustuvat oppimistehtävät mahdollistavat verkkojulkaisun käytön kouluopetuksessa.

Kynällä kyntäjät esittelee 22 itseoppinutta kirjoittajaa, jotka kertovat omin sanoin elämästään. Sivusto kertoo kirjallistumisen historiasta, johdattelee yhteiskunnallisiin murroksiin yksilöiden kokemusten ja elämänkulun kautta, esittelee tekstilajeja, joita itseoppineet kirjoittajat käyttivät, ja sisältää aiheisiin liittyviä oppimistehtäviä.

Verkkojulkaisu perustuu Suomen Akatemian rahoittamiin tutkimushankkeisiin Itseoppineet kirjoittajat ja kirjallistumisen prosessit 1800-luvun Suomessa (2008–2011) ja Matala katse luokkiin, ideologioihin ja kirjoittamisen käytäntöihin: sosiaalisista rajoista ja niiden ylityksistä 1800-luvun Suomessa (2012–2015) sekä artikkelikokoelmaan Kynällä kyntäjät – Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (toim. Lea Laitinen ja Kati Mikkola, SKS 2013).

Opettajalle

Oppimistehtävät on laadittu voimassa olevien lukion (2015) ja perusopetuksen (2014) valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta. Oppimistehtävät tukevat erityisesti

äidinkielen ja kirjallisuuden
historian
uskonnon
elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteita ja niihin liittyviä sisältöalueita.

Aineisto soveltuu hyvin myös eri oppiaineita eheyttävän oppimiskokonaisuuden tarpeisiin.

Osa oppimistehtävistä ohjaa tarkastelemaan, työstämään ja analysoimaan tekstejä ja historiallisia dokumentteja. Osa tehtävistä ohjaa hakemaan tietoa muista lähteistä ja jäsentämään aineistossa käsiteltyjä asioita osaksi laajempia kehityskulkuja ja ilmiöitä. Tehtävissä korostuvat tutkimustaidot, tekstitaidot, reflektio ja historiallinen empatia.

Oppilaat ja opiskelijat voivat tallentaa vastauksensa pdf-tiedostona. Lataa pdf -painike on kunkin tehtäväosion lopussa.

TULE OPINTOKÄYNNILLE SKS:AAN!

Opintokäynnillä pääset tutustumaan SKS:n kulttuuriperintöaineistoihin paikan päällä.

SKS tuottaa uusia työpajakokonaisuuksia aika ajoin. Tällä hetkellä on valmiina työpajat seuraavista aiheista: Kalevala, Millaista on arkistoaineisto, Nuoruus ennen ja nyt, Paikalliskulttuuri ja identiteetti sekä Teknologia.

Voimme räätälöidä työpajoja toiveidesi ja aikataulujesi mukaan. Työpajaan kuuluu myös tutustuminen ja työskentely SKS:n arkiston tutkijasalissa.

Opintokäyntiin kannattaa varata 1–2 oppituntia ynnä matkat.

Annamme mielellämme ideoita, miten opintokäyntiin voi valmistautua. Opintokäynnillä oppilas tutustuu kulttuuriperintöömme ja sen hyödyntämiseen. Käynnin jälkeen toivomme oppilaan toimivan myös kulttuuriperintömme kartuttajana. Tämä tapahtuu Muistikko-keruualustan kautta. − Muistikko on SKS:n toteuttama palvelu, jossa voit kertoa tarinoita ja muistojasi ja sijoittaa ne tiettyyn paikkaan maailman kartalla. Tekstin lisäksi voit tallentaa kuvia ja linkkejä. Muistikossa jaat tarinasi saman tien muiden kanssa ja SKS säilyttää ne kulttuuriperintönämme tuleville sukupolville.

Ota yhteyttä: tiedotus@finlit.fi tai 0201 131 231 / viestintä

Tapahtumanjärjestäjä

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tekee työtä monimuotoisen suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön puolesta. SKS:n toiminta perustuu ajantasaiseen tietoon ja ymmärrykseen kulttuurin juurista. SKS - on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja yleishyödyllinen yhdistys - on Suomen suurin humanistisen tiede- ja tietokirjallisuuden kustantaja - kerää ja tallentaa suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä - harjoittaa tieteellistä tutkimusta - tukee Suomen kirjallisuuden vientiä - jakaa tietoa suullisesta ja kirjallisesta kulttuuristamme. www.finlit.fi

Aika ja paikka

Lataa kalenteriisi Ma 12.3.2018 - Ma 11.3.2019 Lataa kalenteriisi
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura