Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

Tulevaisuuskoulu

Tulevaisuus on taito!
Ma 2.10.2017 – Ke 31.10.2018
Aikamatka
Työ: Aikamatka, taiteilija: Rybatzki
Tulevaisuuskoulu on eri ikäisille lapsille ja nuorille tarkoitettu taiteellinen ja toiminnallinen tutkimusmatka tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin perusteisiin. Matka vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin voi alkaa!

Mikä?

Tulevaisuuskoulu on peruskouluikäisille lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville opettajille ja muille kasvattajille tarkoitettu taiteellinen ja toiminnallinen tutkimusmatka tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin perusteisiin.

Miksi?

Nopeasti muuttuvassa, monimutkaistuvassa ja epävarmemmaksi käyvässä tulevaisuudessa tarvitaan henkilökohtaista ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikista lapsista tai nuorista pitäisi tulla tulevaisuudentutkijoita, mutta ennakointi- ja tulevaisuustaitojen kehittämisestä on hyötyä kaikille. Tulevaisuuskoulun tarkoituksena onkin tuoda tulevaisuudentutkimus ja sen menetelmät kaikkien lasten ja nuorten ulottuville taiteellisen, tutkivan ja toiminnallisen oppimisen menetelmiä käyttäen.

Mitä?

Tulevaisuuskoulun toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta:

1. tulevaisuusaiheisista oppitunneista, teemapäivistä tai leireistä, joita se järjestää yhteistyössä koulujen, yhdistysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa

2. koulutuksista, joissa se perehdyttää lasten ja nuorten parissa työskenteleviä opettajia ja muita kasvattajia tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin kasvatuksellisiin mahdollisuuksiin

3. tulevaisuuskasvatuksen oppimateriaaleista- ja menetelmistä, joita pyrkii myös kehittämään ja jakamaan koulujen ja muiden toimijoiden käyttöön.

Tulevaisuuskoulun tarkoituksena on antaa lapsille ja nuorille edellytykset kohdata minkälainen tulevaisuus tahansa, elää siinä ja vaikuttaa sen muotoutumiseen. Tämä tarkoittaa maailmankuvaa, jonka mukaan he pärjäävät tulevaisuudessa riippumatta siitä, mitä odottamattomia tai nopeita muutoksia maailmassa tapahtuu. Pyrkimyksenä on ennen kaikkea vahvistaa proaktiivista tulevaisuussuhdetta eli kykyä ja halua tarttua toimeen toivotun muutoksen aikaansaamiseksi.

Ketkä?

Otto Tähkäpää (VTM) on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella, suorittaa tulevaisuudentutkimuksen opintoja Turun yliopistossa ja on aiemmin työskennellyt muun muassa Valtioneuvoston kansliassa ennakointiin liittyvissä tehtivässä. Otto on päävastuussa Tulevaisuuskoulun tutkimukseen ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmien kehittämisestä.

Teija Laiho (KM) innostava kasvatusalan ammattilainen, joka on kulkenut yli 10 000 kilometriä ympäri Suomea auttamassa nuoria heidän tulevaisuuttaan koskevissa kysymyksissä. Viimeiset vuodet Teija on toiminut oppimisympäristöjen kehittäjänä ja tuonut mm. robotiikan ja luovan ohjelmoinnin oppisisältöjä lukioihin. Teija toimii Tulevaisuuskoulussa opettajana ja pedagogisena asiantuntijana.

Ilpo Rybatzki (TaM) on Tulevaisuuskoulun ukulelisti, satuilija, kuvittaja sekä taidekasvattaja. Ilpo on taidekasvattaja, joka on tehnyt vuosia töitä nuorten kanssa ja toteuttanut taideperustaista tutkimista sekä kokemuksellista yhdessä oppimista ollessaan taidekasvattajana mm. Hello Ruby Summer Schoolissa.

Yhteyshenkilö

Otto Tähkäpää
044 305 2174

Tapahtumanjärjestäjä

Ilpo Rybatzki

Tulevaisuuskoulu on eri ikäisille lapsille ja nuorille tarkoitettu taiteellinen ja toiminnallinen tutkimusmatka tulevaisuusajatteluun ja ennakoinnin perusteisiin. Matka vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin voi alkaa!

Aika ja paikka

Lataa kalenteriisi Ma 2.10.2017 17:28 - Ke 31.10.2018 00:00Lataa kalenteriisi
Tulevaisuuskoulu
www.tulevaisuuskoulu.fi
    

Tietoa

Kulttuurinala
Kieli
Tapahtumatyyppi
Hintatiedot
Tulevaisuuskoulu tarjoaa maksuttomia oppimateriaaleja sekä maksuttomia ja maksullisia työpajoja sekä koulutuksia.