Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

FOTOKELA

Valokuvasta yläasteille
Fotokela logo ja kuvitus

Fotokelan lähestymistapa on moniaineinen ja mediakasvatuksellinen. Oppimateriaalin pääsisältöä, valokuvia, pohditaan eri kouluaineiden näkökulmasta. Lisäksi Fotokela sisältää ainekohtaisia tehtäviä.

Valokuva on media, johon törmäämme päivittäin erilaisissa yhteyksissä. Kuvanlukutaito on osa mediataitoa, jonka opettaminen on peruskoululle yhä tärkeämpi haaste. Fotokela toimii kuvanlukutaidon oppimateriaalina. Se sisältää esimerkkejä valokuvan eri käyttöalueilta: lehti-, uutis-, albumi-, taide- sekä mainoskuvia. Fotokela auttaa hahmottamaan valokuviin liittyvää kontekstisidonnaisuutta eli tulkinnan riippuvaisuutta käyttötavasta.

Oppimateriaali ei esittele järjestelmällisesti valokuvan historiaa, tekniikan kehitystä tai kuvaajia. Fotokela ei yritä kattaa kaikkia opetussuunnitelmassa mainittuja sisältöjä, vaan antaa opettajille esimerkkejä siitä, kuinka valokuvaa voi hyödyntää oman oppiaineensa opetuksessa.

Kastehelmi Korpijaakko
050 577 5742
Fotokela on monipuolinen kuvanlukutaidon oppimateriaali verkossa. Materiaali on suunnattu 7–9-luokkalaisille ja heidän opettajilleen. Antoisia fotokeloja!