Virikeaineistoja ja tehtäviä Ruiskumestarin taloon ja Työväenasuntomuseoon

Ruiskumestarin talon sali
 
    

Tietoa

Ensisijainen kohderyhmä
Valmistaville luokille
3.–6. luokat
Oppiaine
Äidinkieli ja kirjallisuus
Humanistis-yhteiskunnalliset aineet
Taito- ja taideaineet
Kulttuurinala
Kulttuuriperintö ja maailmankulttuurit
Sanataide ja kirjallisuus
Kieli
Suomi