Aivot narikasta! -näyttelyn oppimateriaali

Aivot narikasta! -näyttelyn oppimateriaali

Tehtävien tavoitteena on helpottaa orientoitumista Heureka-käyntiin, syventää näyttelyn teemoja ja edesauttaa aiheiden kertausta Heureka-käynnin jälkeen. Tehtävien avulla testataan aisteja, pohditaan tunteita, haastetaan aivoja ja annetaan niiden myös levätä. Tavoitteena on tutustua myös aistien, tunteiden ja aivojen välisiin yhteyksiin. Tehtävissä on vaihtoehtoja alakoulusta toiselle asteelle.

 
    

Tietoa

Ensisijainen kohderyhmä
3.–6. luokat
7.–9. luokat
2. aste
Oppiaine
Humanistis-yhteiskunnalliset aineet
Matemaattis-luonnontieteelliset aineet
Kulttuurinala
Tiede
Kieli
Suomi