Elokuvakasvatuksen käsikirja

Elokuvakasvatuksen käsikirjan kansikuva

Elokuvakasvatuksen käsikirjassa elokuvakasvatusta tarkastellaan kolmesta näkökulmasta, jotka ovat tutkitaan, koetaan ja tehdään. pedagoginen malli on tuttu valtakunnalliselta Koulujen elokuvaviikolta, jonka aikana oppilaat havainnoivat ympäristöään, katsovat ja analysoivat elokuvia sekä tekevät omia mestariteoksiaan. Käsikirjassa esitelty elokuvakasvatuksen malli tukee oppilaiden aktiivista työskentelyä ja vuorovaikutusta, jonka seurauksena elokuvan pedagoginen potentiaali hyödynnetään kouluopetuksessa entistä paremmin. Elokuva-kasvatuksen käsikirja on suunnattu ensisijaisesti perusasteen ja lukion opettajille, mutta siitä löytyy käytännön vinkkejä myös muille elokuvakas-vatuksesta kiinnostuneille.

 
    

Tietoa

Ensisijainen kohderyhmä
Valmistaville luokille
1.–2. luokat
3.–6. luokat
7.–9. luokat
Oppiaine
Äidinkieli ja kirjallisuus
Taito- ja taideaineet
Kulttuurinala
Kuvataiteet
Elokuva, valokuva ja media
Kieli
Suomi