Tietoa

Tapahtuma
Ensisijainen kohderyhmä
7.–9. luokat
2. aste
Oppiaine
Äidinkieli ja kirjallisuus
Humanistis-yhteiskunnalliset aineet
Kulttuurinala
Teatteri, tanssi ja sirkus
Sanataide ja kirjallisuus
Kieli
Suomi