Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

Mitä tarkoittaa? - Mediataide monilukutaidon lähteenä

Työ: Placeholder, taiteilija: Henna-Riikka Halonen

Mediataide kasvattaa! -sarjan kuudes osa antaa avaimia monilukutaidon kehittämiseen.

Suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-arkin Mediataide kasvattaa! -oppimateriaalisarjan kuudes osa kysyy: Mitä tarkoittaa? Monilukutaidon käsitteeseen paneutuva oppimateriaali tarjoaa nuorille ja nuorten kanssa toimiville opettajille ja kasvattajille sarjan videoteoksia
ja niihin liittyviä tehtäviä. Monilukutaito on yksi laaja-alaisen osaamisen aihealueista, jotka sisältyvät varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteisiin. Monilukutaito tarkoittaa ympäröivän maailman laajaa ymmärtämistä ja itseilmaisua sen eri konteksteissa. Mediataide kasvattaa! -sarjan kuudes osa Mitä tarkoittaa? antaa avaimia monilukutaidon pohtimiseen ja kehittämiseen digitaalisessa kulttuurissa. Oppimateriaali sisältää teosten ja tehtävien lisäksi kolme monilukutaitoa käsittelevää artikkelia. Sara Sintosen ja Kristiina Kumpulaisen, Marjo Räsäsen sekä Helena Björkin asiantuntija-artikkelit avaavat monilukutaidon käsitettä ja käyvät läpi monilukutaitoa osana taideopetusta.

Digitaalinen murros ja ohjelmoidut ympäristöt ovat mullistaneet tapamme elää. Ilmiö vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Digitaaliset alustat ja sosiaalinen media antavat mahdollisuuden kommunikoida ja viestiä nopeammin ja monipuolisemmin kuin koskaan. Samalla algoritmit ohjaavat käyttäytymistämme, kokemustamme ja toimintaamme huomaamattamme. Elämä ja kanssakäyminen digitalisoituneessa maailmassa vaativat laaja-alaista monilukutaitoa; sekä ymmärrystä että taitoja ilmaista itseään ja vaikuttaa ympäristöönsä.

Mitä tarkoittaa? -oppimateriaalin teokset ja teemat on erityisesti suunnattu yläkouluikäisille nuorille. Oppaan teoksien tavoitteena on toimia johdantona omalle pohdinnalle ja herättää kysymyksiä. Mitä tarkoittaa? kutsuu pohtimaan ohjelmoitua elinympäristöämme, siihen liittyviä teemoja ja tulevaisuuden näkymiä. Yksi keskeinen kysymys on keinoälyn kehittyminen ja sen vaikutukset. Tämän lisäksi opas käsittelee yksityisen ja julkisen rajaa, sosiaalisia suhteita, yhteistyötä, mainontaa ja stereotypioita internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Nykytaide, ja mediataide osana sen kenttää, antaa hyvät lähtökohdat monilukutaidon käsittelyyn. Sen käyttämät kielet, merkit ja merkitykset koko laajuudessaan antavat paljon tulkinnanvaraa ja kutsuvat pohtimaan.

Uutena sisältönä Mediataide kasvattaa! -verkkopalveluun Mitä tarkoittaa? -opas tuo taiteilijoiden omat videot, joissa he kertovat työstään ja teosten taustoista. Videoiden päätteeksi he esittävät tehtävän, joka johdattaa katsojan omaan työskentelyyn. Voitte siis katsoa koko paketin teoksesta taitelijaesittelyn kautta tehtävään suoraan Mediataide kasvattaa! -verkkopalvelusta. Muistattehan että verkkopalvelun teokset ovat vapaasti ja laillisesti esitettävissä opetuskäytössä ja ne löytyvät osoitteesta www.mediataidekasvattaa.fi

Mediataide kasvattaa! -sivusto löytyy myös ruotsinkielisenä: Mediekonst fostrar!