Gullivers nya resor

Unga Teatern: Gullivers nya resor (foto Jan Hägglund)

Det här studiematerialet tar fasta på tematiken i pjäsen Gullivers nya resor. Det handlar om hur vi bemöter den andre. Främlingen. Det handlar om flyktingkrisen sett ur vårt perspektiv, som den mottagande parten. Det handlar om kommunikation, självuppfattning och medmänsklighet då krisen sköljer över land.

Materialet är uppdelat i två delar med uppgifter som man kan göra innan föreställningen för att öppna upp temat och skapa en nyfikenhet samt uppgifter som man kan göra efteråt, för att bearbeta och fördjupa sig i tematiken. I materialet finns det uppgifter som lämpar sig för såväl den yngre som den äldre publiken. Pedagogen kan fritt välja och modifiera uppgifterna så att de lämpar sig för den egna gruppens kunskaper och kompetenser. Efter uppgifterna står det för vilken åldersgrupp övningarna som sådana rekommenderas men det är upp till var och en att bedöma huruvida de passar den egna målgruppen. Studiematerialet går hand i hand med den nya läroplanen och bjuder på såväl fenomentänkande, kollaborativt lärande som självevaluering.

Utöver det här studiematerialet erbjuder Unga Teatern verkstäder som leds av publikarbetaren, Marica Fagerholm-Åsten. Verkstäderna förverkligas som ett efterarbete i skolorna. De är gratis och bokas direkt med Marica.

Jag önskar er givande och lärorika stunder med studiematerialet

Marica Fagerholm-Åsten Publikarbetare 040-561 8454 marica.fagerholm-asten (ät) ungateatern.fi

 
    

Tietoa

Ensisijainen kohderyhmä
3.–6. luokat
7.–9. luokat
Oppiaine
Humanistis-yhteiskunnalliset aineet
Taito- ja taideaineet
Kulttuurinala
Teatteri, tanssi ja sirkus
Kieli
Ruotsi