Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

1918. MINÄ OLIN SIELLÄ. JAG VAR DÄR.

Kaksikielinen oppimisaineisto sisällissodasta
1918 Minä olin siellä. Jag var där
Kuvaaja: Oscar Sundberg

Arkistoaineiston kautta opimme ymmärtämään minkälaisia tunteita ja ajatuksia sisällissota herätti ihmisissä ja miten sota vaikutti yhteiskuntaamme. Arkistoaineistoon liittyy lähdekriittisiä tehtäviä jotka auttavat lähteiden tulkitsemisessa ja ymmärtämisessä.

Kaikki Suomen koulut (ikäluokat 7 - 9 ja lukiot) ovat saaneet 25 kpl muistovuoden kunniaksi. Lisää aineistoa löytyy sivulta 1918.finlit.fi

Autentiskt arkivmaterial visar hurudana känslor och tankar inbördeskriget väckte i samtida finländare och hur kriget påverkade samhället. Arkivmaterialet kompletteras av källkritiska frågor och uppgifter som hjälper eleven med tolkningen och förståelsen av källorna.

Alla skolor i Finland (årskurs 7-9 samt gymnasier) har fått 25 exemplar av boken märkesåret till ära. Mer arkivmaterial finns på adressen 1918.sls.fi

Nelly Laitinen
09 61877335
1918. MINÄ OLIN SIELLÄ - JAG VAR DÄR on arkistoaineistoon perustuva oppimisaineisto. Autentiskt arkivmaterial berättar om inbördeskriget.