Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

www.kekri.fi

Kekri on Halloweenin serkku
Kekriaiheinen kuva
Kuvaaja: Jeppe Tuominen

Suomalainen syysjuhla, kekri, on halloweenin kotoinen serkku. Talonpoikaiskulttuurisäätiön laaja, maksuton verkko-opetusmateriaali tuo kekrin tähän päivään. Se sisältää omat kokonaisuutensa varhaiskasvatukselle, peruskoulun ala- ja yläkouluille sekä lukiolle. Opettajalle löytyy ikäryhmittäin jaoteltuina ohjeita, suunnitelmia ja vinkkejä kekrijuhlia sekä opetustuokioita, oppitunteja ja eri oppiaineita integroivia kekriprojekteja varten. Oppilaalle-valikosta löytyy materiaalia lasten ja nuorten itsenäiseen käyttöön.

Kekrin ytimessä ovat yhteisöllisyys yli sukupolvirajojen, irtiotto arjesta sekä tietysti herkuttelu uuden sadon antimilla. Kekrin aika alkaa Mikkelinpäivänä ja jatkuu Pyhäinpäivään saakka, lokakuu on siis kokonaan kekrisesonkia. Kekrin juuret ovat vuosituhansia vanhassa eurooppalaisessa maatalouskulttuurissa. Entisaikaan kekrinä juhlittiin sadonkorjuuta ja vuoden vaihtumista. Kekriä vietetään edelleen, ja viime vuosina se on saanut uusia muotoja aina lähiruokamarkkinoista rokkikonsertteihin.

Oppiaineita integroivat ala- ja yläkoulun kekriprojektit tukevat vuoden 2016 valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteita ja laaja-alaisia osaamisalueita. Kekriprojekti tarjoaa oivalluksia ihmisyyteen kasvuun, kestävän tulevaisuuden rakentamiseen sekä kulttuuriseen osaamiseen liittyen: alkaen kekrijuhlaan liittyvistä tavoista sekä juhlan merkityksestä yksilön ja yhteisön hyvinvoinnille aina ympäristöä sekä menneitä ja tulevia sukupolvia kunnioittavien elämänvalintojen merkitykseen. Kekriin perehtymällä kartutetaan paitsi kulttuurista osaamista myös kulttuurista lukutaitoa, joka on merkittävä osa monilukutaitoa. Kekriprojekti kannustaa myös kulttuuriperinnön tuntemukseen ja sen pohjalta aktiivisesti uuden kulttuurin luomiseen.