Tehtävät Luulosairas-esitystä varten

 
    

Tietoa

Tapahtuma
Ensisijainen kohderyhmä
7.–9. luokat
Lukio
Oppiaine
Äidinkieli ja kirjallisuus
Humanistis-yhteiskunnalliset aineet
Kulttuurinala
Teatteri, tanssi ja sirkus
Kieli
Suomi