Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

Matka palvelumuotoiluun - Opas opettajalle

Uusi maksuton opettajan opas!

Oppilaat ovat koulussa perinteisesti käyttäjän asemassa. Palvelumuotoilua tehdessä oppilaat siirtyvät palveluntuottajien ja kehittäjien rooliin. Palvelumuotoilua toteuttaessaan oppilaat pääsevät näkemään, miten asiat toimii tai miten ne saadaan toimimaan entistä paremmin käyttäjien näkökulmasta. Työskentelyn aikana opitaan vaikuttamisen mahdollisuuksia: opitaan tuomaan ryhmän yhteisiä näkemyksiä esille, neuvottelemaan esimerkiksi opettajakunnan, rehtorin tai muiden päättävien elimien kanssa tarpeista ja toteutuksesta sekä saadaan kokemuksia osallisuudesta. Siksi on tärkeää, että oppilaat tietävät, mitä heidän keksimistään ajatuksista voidaan oikeasti kokeilla, ja millä perusteella niitä voidaan kehittää eteenpäin käytössä oleviksi toimintamalleiksi.

Palvelumuotoilua tehdessä on tärkeää pitää avoin mieli. Tätä voidaan tukea ottamalla koulun tiloja käyttöön normaalista poikkeavilla tavoilla tai muuten poiketa normaaleista rutiineista.

Monialainen oppimiskokonaisuus palvelumuotoilusta

Palvelumuotoiluprojektin toteuttaminen koulussa on toimiva ja hauska tapa toteuttaa monialainen oppimiskokonaisuus. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä tekee mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtämisen. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Palvelumuotoiluprojektissa on varmistettu oppilaiden osallisuus pitkin matkaa: heidän ihmetyksensä ja oivalluksensa ovat lähtökohtana muotoiluprosessille.

Kirjan voi tilata Opinkirjosta tai tulostaa itse.

Hanna Kapanen
050 301 6838
Koulu on kasvuympäristö ja oppimisen yhteisö. Oppilaan aktiiviseksi toimijaksi kasvamista tukee se, että hän voi olla yhdessä muiden kanssa kehittämässä koulua paremmin toimivaksi. Opinkirjo on yhdessä Designmuseon ja Ornamon kanssa tuottanut opettajille oppaan palvelumuotoilun toteuttamiseen monialaisena oppimiskokonaisuutena.