Helsingin valitut palat -näyttelyn virikeaineisto

Helsingin valitut palat -näyttely on hyvä opintokäyntikohde erityisesti yläkoulu- ja lukioikäisille oppijoille, mutta soveltaen myös nuoremmille. Se tarjoaa mahdollisuuksia tutkimiseen, kokeiluun ja pohdintaan. Näyttely on temaattinen ja sieltä löytyy näkökulmia erilaisten ilmiöiden tarkasteluun ja aineksia moniin opetussuunnitelmien kohtiin. Koska se ei muodosta kronologista tarinaa, eri teemoja voidaan laajentaa ja syventää tai tutkia itsenäisesti. Näyttelyssä on useita interaktiivisia kohtia. Tämä materiaali esittelee näyttelyn teemat ja antaa toiminnallisia vinkkejä ja pohdittavaa koululaisryhmille. Aineiston avulla opettaja voi räätälöidä omalle ryhmälleen sopivan museokäynnin. Näyttelyyn liittyy ilmaiseksi jaettava lehti Helsingin Kaiku, josta löytyy lisää tietoa näyttelyn teemoista. Lehden voi ladata Valittujen palojen näyttelysivulta: www.helsinginkaupunginmuseo.fi/nayttelyt/helsingin-valitut-palat. Helsinkiin liittyvää historiallista kuva-aineistoa on Helsingin kaupunginmuseon www.helsinkikuvia.fi -sivustolla. Kuvia saa käyttää vapaasti, kunhan mainitsee kuvalähteen ja kuvaajan.

 
    

Tietoa

Ensisijainen kohderyhmä
7.–9. luokat
Oppiaine
Äidinkieli ja kirjallisuus
Humanistis-yhteiskunnalliset aineet
Kulttuurinala
Kulttuuriperintö ja maailmankulttuurit
Muotoilu ja arkkitehtuuri
Kieli
Ruotsi
Suomi