Mikko Savolainen: Sulukule, Istanbul -oppimateriaali

 
    

Tietoa

Ensisijainen kohderyhmä
2. aste
Oppiaine
Humanistis-yhteiskunnalliset aineet
Taito- ja taideaineet
Kulttuurinala
Elokuva, valokuva ja media
Kulttuuriperintö ja maailmankulttuurit
Kieli
Suomi