Sirkuksen tähdet -näyttelyn ennakkotehtävät

Oppilaat on hyvä orientoida sirkus-teemaan jo ennen museovierailua esimerkiksi seuraavien tehtävien avulla.

 
    

Tietoa

Ensisijainen kohderyhmä
1.–2. luokat
3.–6. luokat
Oppiaine
Humanistis-yhteiskunnalliset aineet
Taito- ja taideaineet
Kulttuurinala
Teatteri, tanssi ja sirkus
Kulttuuriperintö ja maailmankulttuurit
Kieli
Englanti
Ruotsi
Suomi