Luokan kulttuurikasvatussuunnitelma

Koko koulun kulttuurikasvatussuunnitelman valmistuttua opettaja voi tehdä luokkakohtaisen suunnitelman. Luokan kulttuurikasvatussuunitelmassa huomioitavaa:

Kouluun liittyvät

• oppilaiden ikä
• koulun sijainti
• ajalliset ja taloudelliset resurssit
• opetussuunnitelman aihekokonaisuudet
• koulun itse määrittämä muu teema
• ainekohtaiset keskeiset sisällöt
• integrointimahdollisuudet eri oppiaineisiin
intensiteetti (chili-tavoite)
• opettajan käyttämä oppimateriaali

Tapahtumaan liittyvät

• tapahtuman kesto
• tapahtuman esitysaika
• tapahtumatyyppi: esitys, näyttely, työpaja
• tapahtuman kategoria, esimerkiksi: teatteri, elokuva, musiikkiesitys
• työpajojen saatavuus
• taiteilijavierailut koululle
• tapahtumajärjestäjän tuottama oppimateriaali