Koulun kulttuurikasvatussuunnitelma

Perusta työryhmä suunnitelman laatimiseksi

Koulukohtainen kulttuurikasvatussuunnitelma voidaan laatia työryhmässä. Se toimii rehtorin apuna. Vetäjänä voi toimia esim. kulttuurista kiinnostunut opettaja tai koulun kulttuurikoordinaattori, jos koululla on sellainen. Ryhmään voi kuulua useampikin opettaja ja mahdollisesti oppilaiden ja vanhempien edustaja. Ydinryhmä tekee varsinaisen suunnitelman, mutta myös koko opettajakunta voi osallistua teemojen pohtimiseen.

Valitse koulukohtainen teema

Teemana voi olla esimerkiksi valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan kirjattuja aihekokonaisuuksia tai vaikkapa taiteessa ja ajassa yleisesti esiintyviä aiheita.

Teemoja:

• Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, Viestintä ja mediataito, Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, Turvallisuus ja liikenne, Ihminen ja teknologia

• Tunteet, Moraali ja etiikka, Identiteetti, Yhteiskunta ja politiikka, Ympäristö, Tulevaisuus, Uskonto ja maailmankatsomukset

Koulun kulttuurikasvatussuunnitelman teema on hyvä asettaa niin, että se antaa sekä raameja että liikkumavaraa luokkakohtaisten suunnitelmien tekoon. Koulun yhteisen kattoteeman alle voi luokkatasoille ja luokille suunnitella omannäköistä ja ikätasoista toimintaa.

Kulttuurikasvatussuunnitelman on tarkoitus toimia innostavana työkaluna opettajille, ei niinkään tekemistä rajoittavana ohjesääntönä.

Määrittele intensiteetti

Määrittele millä volyymilla kulttuuria oppilaille tarjotaan ja miten paljon resursseja suunnitelman toteuttamiseen on käytettävissä.

Lue lisää intensiteetistä!