Intensiteetti

Koulujen kulttuurikasvatussuunnitelmien intensiteetillä tarkoitetaan sitä, miten laajasti ja kokonaisvaltaisesti eli millä volyymilla kulttuuria oppilaille tarjotaan ja miten paljon resursseja suunnitelman toteuttamiseen on käytettävissä. Intensiteetin voimakkuutta kuvaavat chilit. Tasoja on kolme:

Kulttuuri elämyksenä = 1 chili

Elämystason suunnitelma sisältää yhden kulttuuritapahtuman sekä sen pohjustusta ja purkua oman opettajan kanssa erilaisia työtapoja käyttäen. Kulttuuritapahtuma voi olla esitys, näyttelyvierailu tai työpaja.

Kulttuuri kokemuksena = 2 chiliä

Kokemustason suunnitelmassa on vähintään yksi kulttuurikasvatuskokonaisuus, johon sisältyy kulttuuritapahtuma sekä tapahtuman teemojen työstäminen koulun ulkopuolisen asiantuntijan tai oman opettajan johdolla. Työstämiseen voi liittyä esimerkiksi taiteilijatapaaminen tai museotyöpaja. Työskentely voi tapahtua myös kokonaan oman opettajan johdolla, jos siinä hyödynnetään tapahtumanjärjestäjän suunnittelemaa oppimateriaalia. Myös laajempi työpajakokonaisuus (esim. kulttuurikeskuksen 5x2 taideopetus) voi olla yksi kokemustason kulttuurikasvatuskokonaisuus, jos opettaja käsittelee työpajojen tematiikkaa oppitunneilla.

Kulttuuri osallisuutena = 3 chiliä

Osallisuustaso sisältää useita elämyksellisiä ja kokemuksellisia kulttuuritapahtumia ja oppimistilanteita. Osallisuustasolla samaa teemaa käsitellään monesta eri näkökulmasta ja erilaisten oppimisympäristöjen kautta. Lopputuloksena tulee olla aina myös jotakin näkyvää ja oppilaiden itse työstämää, kuten näyttely, esitys, portfolio tms.